“Oswoić przestrzeń”
Scenariusze przedstawione poniżej zostały opracowane w ramach drugiej edycji projektu „Oswoić przestrzeń”, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie w roku szkolnym 2008/2009. Zajęcia zostały przeprowadzone na początku 2009 roku. Kontynuacją warsztatów były spotkania uczniów wybranych szkół z architektami krajobrazu, efektem których był projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły.