Program „Autoportret. Warsztaty” jest poświęcony edukacji przestrzennej dzieci i młodzieży. Jest to nowatorskie rozwinięcie edukacji regionalnej, która:

  • rozwija w uczniach wrażliwość na otaczającą przestrzeń, co w przyszłości zaowocuje większą dbałością o jakość tej przestrzeni;
  • pogłębia wiedzę na temat najbliższego krajobrazu kulturowego, zabytków i architektury regionalnej;
  • rozwija kreatywność i twórcze myślenie poprzez wprowadzenie elementów dydaktyki twórczości;
  • realizuje priorytety określone przez MEN w programie „Edukacja regionalna − dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Program jest skierowany do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa małopolskiego. Do współpracy przy realizacji warsztatów są zapraszani młodzi architekci krajobrazu.

W roku szkolnym 2008/2009 zrealizowana została druga edycja projektu „Oswoić przestrzeń”. Edycja składała się z takich modułów, jak szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów prowadzone przez nauczycieli, spotkania uczniów z architektami krajobrazu, opracowanie projektów zagospodarowania terenu przy szkole przez architektów krajobrazu oraz letnie warsztaty, podczas których zostały zrealizowane wybrane elementy projektów.
Podstawowym celem projektu jest edukacja przestrzenna dzieci i młodzieży, a także przygotowanie nauczycieli do kontynuowania tej edukacji w ramach programów nauczycielskich lub autorskich oraz uwrażliwienie przyszłych architektów na sprawy partycypacji społecznej w procesach projektowych.

Druga edycja projektu uzyskała patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009. Projekt, począwszy od drugiej edycji objęty jest również patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.


Publikacja podsumowująca drugą edycję projektu “Oswoić przestrzeń”, zrealizowaną w roku szkolnym 2008/2009.

Publikacja podsumowująca pierwszą edycję projektu “Oswoić przestrzeń”, zrealizowaną w roku szkolnym 2007/2008.