pismo

Niezrównoważona równowaga

Damas Gruska, Niezrównoważona równowaga from Małopolski Instytut Kultury
debaty

II Zjazd „Wspólnej Przestrzeni” w Lublinie

P9180905„Wspólna Przestrzeń” to idea jednocząca ludzi i organizacje, których troską jest kultura przestrzeni, rozumiana jako zrównoważony rozwój cennego zasobu jakim jest przestrzeń publiczna. Na kulturę przestrzeni w równym stopniu wpływa jakość nawierzchni ulicy jak i rzeźba plenerowa czy poczucie bezpieczeństwa przechodnia.

23 i 24 października br.w Lublinie prezentowano rozmaite pomysły na poprawę jakości przestrzeni miejskich oraz zastanawiano się jak wpływać na procesy decyzyjne władz miejskich i krajowych aby ta poprawa była możliwa.

Jako wstęp do rozważań o szansach i zagrożeniach dla naszych miejsc wspólnych polecam artykuł pomysłodawcy „Wspólnej przestrzeni” Marcina Skrzypka, opublikowany w miesięczniku „Kultura Enter”’. Dyskusji, która od roku toczy się wokół tego tematu, można przyjrzeć się na panelu dyskusyjnym „Wspólna przestrzeń” .

Aby lepiej zrozumieć złożoność całej inicjatywy należy odwiedzić stronę internetową ilustrującą rozmaite działania zmierzające do poprawy przestrzeni publicznej w naszym kraju.

debaty

Miesięcznik Kultura Enter a w nim….

logo_kulturaenter_transparent Miesięcznik Wymiany Idei Kultura Enter (wydawany przez Ośrodek Animacji Kultury działający przy Centrum Kultury w Lublinie) to internetowe czasopismo poświęcające wiele uwagi jakości miejsc, w których żyjemy. Idee pochodzą z krain tańca, teatru i sztuk wizualnych oraz z dziedziny spraw społecznych.

Gdybym miała w dwóch słowach powiedzieć, o czym traktuje miesięcznik przytoczyłabym tytuł zerowego numeru: miasto – marzenie. Miastem, z którego wyrosła Kultura Enter jest Lublin, stamtąd autorzy spoglądają na wschód (Ukraina, Białoruś, Litwa) ale nie tylko (Bałkany, Azerbejdżan). Jest więc tu wielka rozmaitość krain,kultur i pól tematycznych.

Ja zaczynam każdy numer od rubryki pod nazwą „miasto i obywatele”. Kultura Enter broni w niej przestrzeni miejskich przed zalewem reklam, samochodów oraz wszystkiego co brzydkie i zbędne . Przypomina o prawie mieszkańców do współudziału w planowaniu swoich miast. Patronuje Ruchowi Społecznemu „Wspólna Przestrzeń”. „Autoportret. Debaty” i bratni „Autoportret. Warsztaty ” miały przyjemność zaistnieć w numerze grudniowym z 2008 roku oraz styczniowym i marcowym z 2009 roku.