pismo

W modernizm zwrot?

Dawid Krysiński, W modernizm zwrot? from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Zapraszamy do lektury świeżo wydanej publikacji bezpośrednio dotykającej problematyki urbanistycznej – “Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”. Książka ukazała się jako plon interdyscyplinarnej konferencji naukowej – debaty o przestrzeni miasta XX i XXI wieku i jest zapisem wygłoszonych referatów, wykładów oraz panelowych polemik. Publikacja jest dziełem zbiorowym, poszczególne referaty zgrupowane w cztery rozdziały tematycznie wędrują od zagadnień kategoryzacji miasta, jego wartości jako jednostki przestrzennej przez percepcję przestrzeni, kończąc wreszcie na ekologiczno – krajobrazowych uwarunkowaniach funkcjonowania sytemu miasta. I tak, wśród ponad trzydziestu artykułów możemy znaleźć między innymi teksty Pawła Kubickiego o “Nowych Mieszczanach”, czyli poszukiwaniu tożsamości miejskich, Marty Chmielewskiej o rewaloryzacji przestrzeni przemysłowych, Piotra Langera o mieście salinarnym czy Marka Budzyńskiego o podstawowej wartości przestrzeni miast.
Książka pod redakcją naukową Mikołaja Madurowicza została wydana przez Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

pismo

W pogoni za życiem. Spór o rewitalizację

Czym się różni rewitalizacja od remontu? Na czym ma polegać przywracanie martwej przestrzeni do życia? Skąd wiadomo, jak powinien przebiegać ten proces? Olaf Swolkień opowiada o współczesnym mieście, które ciągle ulega przeobrażeniom, tak jak zmieniają się jego mieszkańcy. Wyzwanie polega na tym, aby ulice, budynki, place i tereny zielone stworzyły harmonijną całość, powiązaną z potrzebami i stylem życia zamieszkujących ją ludzi.

W pogoni za życiem – pdf do pobrania