pismo

Autoportret received a grant from the IVF

It is a great pleasure for us to inform you that “Autoportret” has received a financial support from the International Visegrad Fund within the “Small Grants” programme. Our application concerned issue no. 4[36]/2011 which is provisionally titled “Identity in space” and will be devoted to the ways in which broadly understood identity of the inhabitants of East-Central Europe has been rendered in space and architecture after 1989. The issue is to be published at the turn of 2011 and 2012 and our partners in this project are Magyar Épitészeti Múzeum (Hungarian Museum of Architecture in Budapest), a Prague-based magazine „Zlatý řez” and Spolok architektov Slovenska (Slovak Architects Association) in Bratislava.

“Identities in space” will be the fifth issue in the history of our magazine which received a support from the IVF, the four previous publications were “Around Functionalist Architecture”, “Organic Architecture”, “Death in Central Europe”, and “Imagining Nations”.

pismo

Autoportret otrzymał grant z IVF

Z przyjemnością informujemy, iż “Autoportret” otrzymał dzisiaj wsparcie z International Visegrad Fund w ramach programu “Small Grants”. Aplikacja przez nas złożona dotyczyła numeru 4[36]/2011, który nosi roboczy tytuł “Tożsamość w przestrzeni” i ma dotyczyć sposobów odzwierciedlania w przestrzeni i architekturze szeroko pojętej tożsamość mieszkańców krajów Europy Środkowej po roku 1989. Numer ukaże się na przełomie 2011 i 2012 roku, a naszymi partnerami przy jego wydaniu są Magyar Épitészeti Múzeum (Węgierskie Muzeum Architektury w Budapeszcie), wydawane w Pradze czasopismo “Zlatý řez” oraz Spolok architektov Slovenska (Stowarzyszenie Słowackich Architektów) w Bratysławie.

“Tożsamość w przestrzeni” będzie już piątym w historii “Autoportretu” numerem wydanym dzięki wsparciu IVF. Poprzednie to: “Wokół funkcjonalizmu”, “Architektura organiczna”, “Śmierć w Europie Środkowej” oraz “Wyobrażanie narodów”.

pismo

Greckie piękno. Tworzyć dobre mieszkania dziś

Wstęp do numeru “Wokół funkcjonalizmu”.


Greckie piękno – pdf do pobrania

pismo

Gdynia – port piękny i dobry

Gdynia pozostaje nieco w cieniu starego Gdańska i turystycznego Sopotu, a przecież jest to miasto niezwykłe. W miejscu, gdzie sto lat temu stał jedynie Dom Kuracyjny, wybudowano ogromny port. Stworzyło to niepowtarzalną okazję zaprojektowania od początku do końca całego powstającego wokół miasta: układu ulic, stylu budynków, miejscowego nazewnictwa. Efekt? Charakterystyczny gdyński genius loci, o którym nie sposób zapomnieć jeszcze długo po wyjeździe z miasta.


Gdynia – port piękny i dobry – pdf do pobrania

pismo

Tradycja i harmonia

Średniowieczne centrum Krakowa to miejsce, które przyciąga swą harmonijną zabudową. Równie ciekawa jest jednak ta część miasta, której urbanistyczny wyraz został uformowany w okresie międzywojennym. O tradycji i harmonii, czyli o czynnikach wpływających na kształt dynamicznie rozwijającej się w latach 20. i 30. zabudowy Wielkiego Krakowa oraz o jej cechach charakterystycznych opowiada Michał Wiśniewski.


Tradycja i harmonia – pdf do pobrania

pismo

Białe wille

W 1918 r. utworzono niepodległą Czechosłowację. Powstaniu państwa towarzyszył szybki rozwój nowej architektury, która zrywała z ozdobnym stylem obowiązującym w Austro-Węgrzech. W Bratysławie głównym odbiorcą nowego, funkcjonalistycznego budownictwa, było zamożne mieszczaństwo. Autor zaprasza nas na wycieczkę po pięknych willach zamożnych właścicieli: dyrektora banku, młodego prawnika czy inżyniera.

Białe wille – pdf do pobrania