pismo

Krajobraz z plakatem

Marcin Wicha, Krajobraz z plakatem from Małopolski Instytut Kultury