pismo

OTWARTE ZAGRODY

Z przyjemnością informujemy, iż “Autoportret” po raz drugi objął patronatem medialnym projekt “OTWARTE ZAGRODY”.

Projekt odbywa się 19 września w Rodakach (powiat olkuski) oraz w podlaskiej Żeszczynce. Zgodnie z głównymi założeniami ma on na celu wzmacnianie świadomości znaczenia ochrony dziedzictwa i środowiska naturalnego oraz  ładu przestrzennego wsi, integrację społeczności lokalnych wokół tematu kultury i dziedzictwa (szczególnie zabytkowej architektury wiejskiej), zrównoważony rozwój społeczności wiejskich, promocję historycznych wsi, promowanie idei europejskich.

Podczas Festiwalu otwarte są prywatne, zabytkowe zagrody wiejskie, w których mieszkańcy organizują kameralne wydarzenia kulturalne bądź edukacyjne. W ramach Festiwalu odbędzie się również szereg warsztatów edukacyjnych, głównie wokół tematu ginących zawodów i historycznych rzemiosł budowlanych.

Poza aspektem typowo promocyjnym celem wydarzenia jest wzmocnienie więzi mieszkańców z sąsiadami, a także pogłębienie odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe.

Projekt jest dziełem Fundacji Dziedzictwo dla Przyszłości. Zaprasza ona do współpracy historyczne wsie, które cechuje odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, kreatywne podejście do własnego dziedzictwa kulturowego oraz wrażliwość na problemy społeczne.

Projekt objęty został m.in. patronatami honorowymi UNESCO i INTBAU. Festiwal odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wkrótce kolejne szczegóły, a już teraz zapraszamy na stronę projektu.

pismo

OSSA 2010 Łódź pod patronatem “Autoportretu”

Informujemy, iż “Autoportret” objął patronatem warsztaty architektoniczno-urbanistyczne pod tytułem ”DEFRAGMENTACJA ULICY” połączone z otwartymi wykładami i debatą publiczną w ramach XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA 2010 ŁÓDŹ.

OSSA to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury powstałe w 1997 roku z inicjatywy studentów, których pragnieniem było poszerzenie horyzontów i nabycie doświadczenia zawodowego. OSSA stawia sobie za cel pełniejsze wykorzystanie możliwości tkwiących w młodych, pełnych zapału ludziach. W swoich szeregach skupia studentów wszystkich wydziałów architektury wyższych uczelni w Polsce. Działalność Stowarzyszenia opiera się na wymianie doświadczeń na organizowanych przez OSSA warsztatach, plenerach, konkursach i wycieczkach dydaktycznych. Jako organizacja ciesząca się dużymi osiągnięciami OSSA uzyskała poparcie władz uczelnianych oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich i Izby Architektów.

Warsztaty “DEFRAGMENTACJA ULICY” odbędą się w dniach 16-23.10 2010, równolegle z odbywającym się w Łodzi festiwalem Łódź Design.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco, a już teraz odsyłamy wszystkich zainteresowanych do bloga projektu.

warsztaty

Nowa publikacja “Oswoić przestrzeń. Edycja druga”

W zakładce Warsztaty zamieściliśmy nową publikację, podsumowującą drugą edycję projektu “Oswoić przestrzeń” zrealizowaną przez MIK w roku szkolnym 2008/2009 w ramach programu “Autoportret. Warsztaty”. W publikacji znajduje się opis realizacji projektu, scenariusze zajęć z zakresu edukacji przestrzennej, opracowane przez nauczycieli w ramach szkolenia, opisy projektów zagospodarowania terenów przy szkołach partnerskich, opracowane przez studentów architektury krajobrazu oraz artykuł o projektowaniu przestrzeni przyszkolnych. Zapraszamy do lektury.

warsztaty

Oswoić przestrzeń w Zabierzowie Bocheńskim

oswoic przestrzen w zabierzowie bochenskim 24 i 29 września 2009 r. odbyły się kolejne finałowe warsztaty tegorocznej edycji programu „Autoportret. Warsztaty”, w których wzięli udział uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim.

Warsztaty są kontynuacją trwającego cały rok projektu „Oswoić przestrzeń”, w ramach którego nauczycielki, p. Aneta Stojek i p. Barbara Nowak wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Małopolski Instytut Kultury, po czym opracowały scenariusz warsztatów „Podróż w ginące krajobrazy”, zrealizowanych następnie z uczniami całej szkoły. Uczniowie spotkali się również ze studentami architektury krajobrazu – Brygidą Rajcą, Magdaleną Feil i Damianem Mytychem, którzy opracowali projekt zagospodarowania terenu przy szkole.

W ramach warsztatów finałowych zrealizowany został fragment projektu przygotowanego przez studentów. Na wyasfaltowanym placu przed szkołą namalowano plansze do gier i zabaw, takich jak twister, młynek, chińczyk, szachy czy stópki do nauki tańca. Uczniowie pomagali wytyczyć miejsca dla poszczególnych plansz, a następnie nanosili farbę przy użyciu szablonów. Przygotowania te wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród wszystkich uczniów, a plansze natychmiast po zakończeniu prac stały się miejscem ich zabaw.

W październiku planowane są również warsztaty finałowe w Zespole Szkół w Andrychowie.

warsztaty

Oswoić przestrzeń w Krakowie

SP 25 w Krakowie17 czerwca 2009 roku odbyły się pierwsze finałowe warsztaty tegorocznej edycji programu „Autoportret. Warsztaty”, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie.

Warsztaty poprzedziły spotkania z architektem krajobrazu, Marcelim Łasochą, których celem było zebranie różnorodnych pomysłów dzieci na ciekawe podwórko szkolne. Po zebraniu przemyśleń uczniów, architekt opracował koncepcję zagospodarowania terenu, a następnie on i p. dyrektor Barbara Pyzik wspólnie zdecydowali, który jej element będzie realizowany w ramach warsztatów finałowych.

Wybór padł na zaniedbany skrawek terenu przy budynku, oddzielony od boisk żywopłotem. Zaplanowano w tym miejscu ogródek, w którym uczniowie będą mogli w ramach lekcji biologii lub zajęć świetlicowych sadzić i pielęgnować kwiaty, ucząc się w ten sposób szacunku do natury. Ponieważ w warsztatach brały udział dzieci z młodszych klas, zdecydowano, że zostanie przygotowana tylko jedna kwatera. Kolejne budowane będę stopniowo w przyszłym roku szkolnym. Dzieci, pod opieką prowadzących, piłowały deski, zabezpieczały je przed gniciem, wysypywały ziemię, dyskutowały o kompozycji kwiatowej, a w końcu sadziły i podlewały.

Warszaty finałowe są ostatnim etapem drugiej edycji projektu „Oswoić przestrzeń”. We wrześniu planowane są warsztaty w pozostałych szkołach partnerskich w Krakowie, Zabierzowie Bocheńskim i Andrychowie.