debaty

Raport “Nowa Krupnicza”

W ramach projektu Nowa Krupnicza powstał raport z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy Krupniczej oraz ulic w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów).
Projekt Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na ulicy Krupniczej w Krakowie oraz w jej najbliższym sąsiedztwie (ulice: Czysta, Dolnych Młynów). Projekt jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy. Konsultacje na temat zmian, jakie powinny zaistnieć na tym terenie, są działaniem całkowicie oddolnym, zapoczątkowanym przez mieszkańców miasta.

pismo

Mursk w kolorze

Bardzo miło jest nam poinformować, iż “Autportret” objął patronat nad projektem Stowarzyszenia “Z Siedzibą w Warszawie” Mursk/ Ładne w kolorze.

Podczas cotygodniowych  warsztatów z dziećmi oraz dorosłymi mieszkańcami wsi przeprowadzona zostanie kolorystyczna analiza okolicy i wybrany kolor wsi.

 

 

Kolor będzie wynikiem wielu analiz – mody kolorystycznej, tradycji kolorystycznych regionu, zdjęć satelitarnych, map, rocznych amplitud temperatur. Działanie nie tylko przypomni kolorystyczne tradycje regionu, ale będzie wskazówką dla wszystkich pozostałych.

Rezultatem projektu będzie wspólne malowanie wsi na wybrany kolor (zestaw kolorystyczny). Malowa będzie przestrzeń prywatna oraz przestrzeń wspólna, która ma powstać w wyniku projektu.

Współcześnie bardzo rzadko myśli się o kolorze w procesach modernizacji miast i wsi. Bloki malowane są na takie same, infantylne, wyblakłe kolory, barierki wiaduktów zaś na przypadkowe. Brak analizy kolorystycznej skutkuje chaosem, nieczytelnością, często tandetą.

Przypadki z innych regionów Europy pokazują inaczej – wiele krajów posiada swoją tradycję kolorystyczną (biel i błękit dla Grecji, czerwień i zieleń dla krajów północnych, czy intensywne żółcienie i błękity w górnych partiach Norwegii). To sprawia, że krajobraz nabiera wyrazistości, swoistości, kolor staje się nieodzownym elementem wszelkiego myślenia o przestrzeni. W wielu krajach Europy (np. Danii) unifikuje się kolorystycznie reklamy zewnętrzne.

 

Zainteresowanym polecamy stronę projektu oraz harmonogram warsztatów.

 

pismo

OSSA 2011 pod patronatem “Autoportretu”

Z radością informujemy, że już po raz drugi “Autoportret” objął patronatem Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne OSSA, które w tym roku odbędą się w Warszawie.

OSSA to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury powstałe w
1997 roku z inicjatywy studentów, których pragnieniem było poszerzanie swoich horyzontów. Tegoroczne warsztaty odbędą się w dniach 23-30 października i będą powiązane z organizowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej festiwalem „Warszawa w budowie”.

Hasłem przewodnim tegorocznych warsztatów OSSA jest “Fatamorgana”. W ich trakcie organizatorzy chcieliby się przyjrzeć razem z uczestnikami chaosowi w przestrzeni miejskiej oraz poszukać odpowiedzi na pytania, czy da się nad nim zapanować i czy powinno się go w ogóle kontrolować. Poruszana będzie tematyka planowania miejskiego w kontekście zarówno mikro-, jak i makro-skali.
Punktem wyjścia dla OSSA 2011 jest próba zbadania przestrzeni Warszawy
pod kątem swoistości jej elementów i charakterystycznych zjawisk. Obecnie Warszawa
jest czyszczona i przygotowywana w związku z EURO 2012, staraniem o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz innymi planowanymi miejskimi inwestycjami. Zmiany te są jednak osadzone w kontekście miasta nieszablonowego, odbudowanego przez swoich mieszkańców i tłumionego przez czterdziestolecie powojenne, dodatkowo ukształtowanego przez spontaniczny chaos drobnych inwestycji związanych z potrzebami mieszkańców w ostatnich dwóch dekadach. Oznacza to zderzenie wizji Warszawy tworzonej przez architektów, urbanistów, urzędników oraz obecne pokolenie mieszkańców. Tym samym, jak piszą organizatorzy, podczas warsztatów chaos będzie mógł zderzyć się z chaosem.

Po szczegółowe informacje odsyłamy na oficjalny blog warszawskich warsztatów.

Informację przygotowano na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów.

pismo

FUTOURISM – o hybrydowych notacjach w Toruniu

Szukając wymiarów podróży wykraczających poza zakorzenione w nas myślenie o turystyce jako fizycznym procesie przemieszczania się, próbujemy zafałszować wymiar podstawowy, realny. Budujemy różne wersje „sztucznej rzeczywistości” pokazując możliwości podróżowania ścieżkami percypowania przestrzeni. Poddajemy w wątpliwość sens kupowania standaryzowanego doświadczenia – przewidywalnej przestrzeni, do której zmierzamy. Podążamy za nieopowiedzianym.


Od 31 marca do 3 kwietnia w Pokoju z kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbywały się warsztaty dla specjalistów z różnych dziedzin – designerów, architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, projektantów przestrzeni, muzyków, informatyków i artystów multimedialnych. Uczestnicy warsztatów podjęli refleksję nad TURYSTYKĄ PRZYSZŁOŚCI.

Wyniki interdyscyplinarnego artystycznego dociekania możemy obecnie oglądać w toruńskim CSW w formie trzech instalacji przestrzennych o wspólnym tytule FUTOURISM.

Nazwa ta brzmi jak awangardowy kierunek w sztuce XX wieku, który w wielkim skrócie charakteryzował się „patrzeniem w przyszłość” przy jednoczesnym odrzuceniu tradycji i przeszłości.Autorzy prezentowanych instalacji nie są jednak tak radykalni, a ich prognozy charakteryzuje raczej dowcip. W projektach turystyka wiąże się z chwilowym kaprysem i ciągłą zmianą miejsca pobytu w takim stopniu, że turystów trudno odróżnić od „tubylców”.


Warsztaty poprowadzili się Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar z Hybrid Space Lab.

Kuratorzy: Agnieszka Pindera, Daniel Muzyczuk.

pismo

Hybrydowe notacje w toruńskim CSW

Wszystkim czytelnikom z Torunia i okolic polecamy cykl wykładów, warsztatów i prezentacji HYBRYDOWE NOTACJE, który odbędzie się w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Poprowadzą je Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar z Hybrid Space Lab.

31 marca i 1 kwietnia > otwarte wykłady o związkach architektury, urbanistyki i muzyki współczesnej
od 31 marca do 3 kwietnia > zamknięte warsztaty dla specjalistów
od 5 kwietnia > prezentacja efektów badań nad przestrzenią miasta Torunia

Kuratorzy: Daniel Muzyczuk, Agnieszka Pindera

31 marca, czwartek
Pokój z kuchnią, godzina 18.00
PRZESTRZEŃ HYBRYDOWA

Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar przybliżą zagadnienie hybrydyzacji między innymi jako właściwości przestrzeni miejskich. Obecnie mamy do czynienia z hybrydowymi miastami, hybrydowymi samochodami, hybrydowymi przedsiębiorstwami, hybrydowymi tworzywami sztucznymi, hybrydowymi roślinami….

Ten trend odzwierciedla przejście od myślenia w oparciu o jasno określone kategorie i traktowania poszczególnych dyscyplin oddzielnie ku elastycznemu podejściu opartemu na łączeniu i poszukiwaniu sieci powiązań.

1 kwietnia, piątek
Pokój z kuchnią, godzina 18.00
MORFOLOGIA XENAKISA

Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar zapytani o prekursorów hybrydowych projektów podają zawsze dwa nazwiska: Buckminstera Fullera i Iannisa Xenakisa. W ramach wykładu przybliżą sylwetkę tego drugiego, zmarłego dekadę temu greckiego kompozytora muzyki współczesnej, teoretyka i architekta. Xenakis większość swojego życia spędził we Francji, studiując kompozycję u A. Honeggera, D. Milhauda i O. Messiaena i współpracując z architektem Le Corbusierem. Łączył proces komponowania z modelowaniem matematycznym, procesami stochastycznymi i teorią gier. Miał również duży wpływ na rozwój muzyki elektronicznej.

HYBRYDOWE NOTACJE

Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar opowiedzą też o prowadzonych w Toruniu interdyscyplinarnych warsztatach.

31 marca – 3 kwietnia
Pokój z kuchnią
HYBRYDOWE NOTACJE

zamknięte warsztaty dla specjalistów
prezentacja efektów badań od 5 kwietnia

Tematyka warsztatów ogniskuje się wokół notacji przestrzeni hybrydowej z udziałem designerów, architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, projektantów przestrzeni, muzyków, informatyków i artystów multimedialnych. Uczestnicy warsztatów podejmą badania złożoności miejskich środowisk poprzez interdyscyplinarne działania i dzielenie się wiedzą.

Przedmiotem badań będzie kilka wybranych lokalizacji w obrębie miasta Torunia. Miejsca te zostaną poddane analizie biorącej pod uwagę wiele zagadnień, takich jak: przestrzeń fizyczna, architektoniczna i historyczna, wymiar społecznej użyteczności danego miejsca, sieci komunikacji medialnej, zmienność przestrzeni akustycznej, itd. Te różnorodne wymiary przestrzenne nie będą badane rozłącznie lecz we wzajemnym przenikaniu się i fuzjach, czyli w stanie hybrydycznym.

Wyniki interdyscyplinarnego artystycznego dociekania zostaną w formie instalacji przestrzennej zaprezentowane w Pokoju z kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar pracują wspólnie pod szyldem Hybrid Space Lab, które zajmuje się działalnością projektową nastawioną na metodologię R&D (ang. Research and Development – prace badawczo-rozwojowe) koncentrującą się na hybrydowych polach, powstających w wyniku połączenia i fuzji środowisk, obiektów i usług w informacyjno-komunikacyjnej erze. Zakres ich projektów obejmuje projektowanie gier miejskich i planowanie budynków, wnętrz architektonicznych, tworzenie wzorów przemysłowych i ubioru.

Hybrid Space Lab jest interdyscyplinarnym środowiskiem o innowacyjnym i zintegrowanym podejściu do kwestii gospodarki przestrzennej. Skupia się na fuzji środowisk cyfrowych i analogowych, na osadzaniu sieci mediów w obszarach miejskich przestrzeni architektonicznych, społecznych i kulturalnych. Jest jednocześnie laboratorium i siecią, w której architekci, urbaniści, osoby odpowiedzialne za planowanie środowiska i krajobrazu, designerzy i informatycy współpracują przy tworzeniu projektów na styku przestrzeni analogowych i cyfrowych, urbanistycznych, architektonicznych, designerskich i multimedialnych.

Elizabeth Sikiaridi urodziła się w Londynie, dorastała w Atenach, studiowała w Ecole d’Architecture de Belleville w Paryżu i na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Frans Vogelaar urodził się w Holandii, dorastał w Zimbabwe, studiował w Design Academy w Eindhoven i na Architectural Association School of Architecture (AA) w Londynie. Oboje mają tzw. hybrydowe pochodzenie kulturowe.

Elizabeth Sikiaridi studiowała architekturę i urbanistykę. Frans Vogelaar studiował wzornictwo przemysłowe, architekturę i urbanistykę. Przed założeniem wspólnej działalności ich doświadczenie zawodowe obejmowało różne dziedziny, w tym architekturę (OMA / Rem Koolhaas, Behnisch i PA), wzornictwo przemysłowe (Studio Alchemia / Allessandro Mendini) i modę (badania trendów w Paryżu), oraz urbanistykę i urbanistykę krajobrazu, projektowanie materiałów, żywności i wystaw, architekturę wnętrz i projektowanie multimedialne.

Obydwoje mają tytuły profesorskie i aktywnie zajmują się pracą dydaktyczną. Frans Vogelaar założył w 1998 roku na Akademii Sztuki Mediów w Kolonii pierwszy Departament Przestrzeni Hybrydowych na świecie. Jego wydział został wyróżniony szeregiem międzynarodowych nagród, takich jak: f. e., YAHOO! University Design Expo 2007 i nagrodę International Design Prize 2008 w Kolonii. Jest również profesorem w CCNU w Wuhan w ramach programu „111”. Elizabeth Sikiaridi uczy projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Duisburg-Essen oraz University of Applied Sciences OWL.

Ich prace były prezentowane na międzynarodowych kongresach i wystawach w Austrii, Belgii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Danii, Niemczech, Grecji, Finlandii, Francji, Włoszech, Korei, Litwie, Łotwie, Omanie, Pakistanie, Szwajcarii, Singapurze, Hiszpanii, Holandii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz USA.

[informacja za: CSW Znaki Czasu Toruń]

pismo

Zarządzanie wzornictwem


Informujemy, że trwają zapisy na warsztaty z zarządzania designem, realizowane są w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”, którego autorem jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Bezpłatne warsztaty uczą jak poprawić wyniki firmy stosując wzornictwo przemysłowe. Sesje warsztatowe odbywają się w wielu miastach Polski.
Z uwagi na duże zainteresowane i ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do jak najszybszej rejestracji na stronie projektu.

Dla zapracowanych lub tych którzy chcą ugruntować wiedzę, warsztaty ZSZ dostępne są również w wersji interaktywnej – na platformie e-learningowej dostępnej ze strony projektu.

Zapraszamy również do obejrzenia materiału filmowego z komentarzami uczestników

Więcej informacji i kontakt do biura obsługi klienta na stronie projektu “Zaprojektuj Swój Zysk”.

Najbliższe terminy:
17-18 marca, Kielce
31 marca – 1 kwietnia, Warszawa
4-5 kwietnia, Toruń
7-8 kwietnia, Wrocław
11-12 kwietnia, Łódź
14-15 kwietnia, Poznań
9-10 maja, Lublin
16-17 maja, Warszawa
19-20 maja, Rzeszów
23-24 maja, Toruń

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

[informacja nadesłana]