pismo

Think Space – drugi konkurs

Društvo Arhitekata Zagreba uruchamia drugi konkurs w ramach cyklu Think Space. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Think Space są granice.

Aby móc zapytać o przestrzeń jako projekcję, a zarazem formę maskowania i definiowania warunków lokalnych w globalnym kontekście, Eva Franch Gilabert, gościnny kurator programu i dyrektor Storefront for Art and Architecture w Nowym Jorku zaproponowała powrót do konceptualnej przestrzeni pozwalającej ustanowić różnicę: granicy.

Drugi konkurs w ramach Think Space został opracowany przez Teddy’ego Cruza, gwatemalskiego architekta i dyrektora znajdującego się w San Diego estudio teddy cruz, a jego prace wyrastają z ramy wypracowanej w The Political Equator. Drugi konkurs ma stanowić wyzwanie dla architektów do tego, aby przemyśleć problem Nowej Globalnej Granicy poprzez ukazanie konfliktu między regionami granicznymi jako operacyjnego narzędzia do ponownego zaprojektowania nowych modeli koegzystencji.

Ten konkurs wymaga krytycznych obserwacji regionów granicznych jako laboratoriów, w których powstać mogą nowe wzorce urbanizacji i demokratyzacji. Owe krytyczne punkty pozwalają uwypuklić politykę migracyjną i obywatelską, pracę i nadzór, napięcia pomiędzy rozprzestrzenianiem się i zagęszczaniem zabudowy, formalnym i nieformalnym urbanizmem, biedą i bogactwem oraz kolizje pomięzdy naturalnymi systemami a polityczną jurysdykcją. Konflikt staje się tutaj operacyjnym narzędziem służącym do przemyślenia praktyk artystycznych.
Teddy Cruz

Termin nadsyłania prac upływa 26 kwietnia 2011 o godz. 23:59 CET.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Think Space 10 maja 2011.
Wpisowe do 12 kwietnia: 220 HRK / 30 EUR, między 13 a 26 kwietnia: 330 HRK / 45 EUR

Więcej szczegółów na stronie Think Space.

pismo

Warszawa w Budowie II

Do kogo należy Warszawa? Kto decyduje o jej kształcie? Gdzie szukać wiedzy, która pozwoliłaby zaprojektować miasto na miarę potrzeb i ambicji jego mieszkańców? Nowoczesna Warszawa – czyli jaka? Nowoczesna Warszawa – dla kogo i kto miałby ją zbudować? Nowoczesna Warszawa – gdzie szukać jej legend? Za jakie elementy miejskiego życia powinno się wziąć odpowiedzialność?

Na te pytania będą próbowali odpowiedzieć już od 1 października organizatorzy festiwalu projektowania miasta „Warszawa w budowie”, który jest inicjatywą Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. WWB jest unikalnym festiwalem koncentrującym się na specyficznym mieście, społeczno-urbanistycznemu laboratorium, w którym za sprawą oddolnych inicjatyw i uparcie wdrażanych aktywistycznych postulatów, na naszych oczach zachodzą głębokie zmiany, składające się na obraz miasta przyszłości. Tegoroczna edycja festiwalu trwać będzie przez cały październik 2010 roku i skupi się przede wszystkim na zaangażowaniu indywidualnych mieszkańców, grup, kolektywów, organizacji oraz instytucji w proces projektowania i reorganizowania przestrzeni miejskiej Warszawy.

W ramach WWB odbędzie się ponad 70 wydarzeń – od inauguracyjnej akcji „Moon Ride” przed Pałacem Kultury, przez wystawy, warsztaty, wykłady, projekcje filmowe, wycieczki, po kolejną edycję Departamenty Propozycji – Departamentu Propozycji – otwartych sesji dla mieszkańców Warszawy, gdzie każdy chętny może przedstawić swój własny pomysł na miasto.

W pięciu różnych punktach miasta pokazane zostaną wystawy poświęcone architekturze. Na stacji PKP Warszawa-Powiśle zaprezentowana zostanie twórczość Arseniusza Romanowicza – projektanta nowoczesnych warszawskich dworców kolejowych. W przedwojennej willi przy ul. Frascati 4, opiewanej przez Leopolda Tyrmanda w słynnym „Dzienniku 1954”, przypomniany zostanie architekt Karol Schayer, jej projektant, który po 1945 roku wyemigrował do Bejrutu i tam stworzył 140 ultranowoczesnych budynków, nadających modernistyczne oblicze tej śródziemnomorskiej metropolii. Z kolei wystawa „PRL™”, umieszczona w Muzeum Techniki, opowie o eksporcie polskiej architektury i urbanistyki do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu w latach 60. i 70. Szczególnym projektem jest wystawa „Przestrzeń między nami” poświęcona Stanisławowi Zamecznikowi – warszawskiemu architektowi, twórcy prekursorskich projektów aranżacji wystaw, które nadały kształt całej epoce polskiego wystawiennictwa. Wspólnym mianownikiem festiwalowych wystaw jest nowoczesna wizja architektury, będąca wynikiem całościowej koncepcji miasta. Ale czy całościowe planowanie jest wciąż możliwe i przydatne w naszych czasach? Także na to pytanie próbuje odpowiedzieć „Warszawa w budowie”. O współczesnym rozumieniu architektury opowie w swoim wykładzie japońska architektka Kazuyo Sejima, zdobywczyni tegorocznego architektonicznego Nobla, czyli Nagrody Pritzkera.

Te, jak i wiele innych wydarzeń odbywających się w ramach WWB polecamy uwadze naszych Czytelników. Szczegółowy program w postaci pliku pdf można ściągnąć stąd, zachęcamy też do odwiedzenia strony projektu.

pismo

Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Zapraszamy do lektury świeżo wydanej publikacji bezpośrednio dotykającej problematyki urbanistycznej – “Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”. Książka ukazała się jako plon interdyscyplinarnej konferencji naukowej – debaty o przestrzeni miasta XX i XXI wieku i jest zapisem wygłoszonych referatów, wykładów oraz panelowych polemik. Publikacja jest dziełem zbiorowym, poszczególne referaty zgrupowane w cztery rozdziały tematycznie wędrują od zagadnień kategoryzacji miasta, jego wartości jako jednostki przestrzennej przez percepcję przestrzeni, kończąc wreszcie na ekologiczno – krajobrazowych uwarunkowaniach funkcjonowania sytemu miasta. I tak, wśród ponad trzydziestu artykułów możemy znaleźć między innymi teksty Pawła Kubickiego o “Nowych Mieszczanach”, czyli poszukiwaniu tożsamości miejskich, Marty Chmielewskiej o rewaloryzacji przestrzeni przemysłowych, Piotra Langera o mieście salinarnym czy Marka Budzyńskiego o podstawowej wartości przestrzeni miast.
Książka pod redakcją naukową Mikołaja Madurowicza została wydana przez Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

pismo

Miastoprojekt

Polecamy uwadze naszych czytelników “Miastoprojekt” – letni cykl spacerów i wykładów mających zwrócić uwagę na powojenną architekturę oraz przekształcenia urbanistyczne Łodzi. Celem organizatorów jest pokazanie, jak można bardziej świadomie chodzić ulicami własnego miasta.

Inwestycje drugiej połowy XX w. organizują życie miasta do dziś, a wydaje się, że stosunkowo najmniej miejsca zajmują w świadomości mieszkańców Łodzi. Dzieje się tak być może dlatego, że znaczna część łodzian pamięta, jak te budynki powstawały i uważa je w związku z tym za naturalną część miejskiego otoczenia. Obecnie można jednak zaobserwować rosnące zainteresowanie architekturą powojenną, która staje się częścią naszego dziedzictwa kulturowego.

Podczas „Miastoprojektu” wykładowcy Politechniki Łódzkiej Jan Salm i Mirosław Wiśniewski opowiedzą o tym, co w Łodzi wówczas powstało cennego, ale też, co należy uznać dziś za błąd. Oprowadzą po obu kampusach uczelnianych, powstałych po wojnie niemal od zera, co pozwoliło na stworzenie odważnych wizji architektonicznych i urbanistycznych. Śródmieście z kolei, ze swoją gęstą tkanką miejską, było świadkiem i ofiarą modernistycznych wizji architektonicznych takich jak projekt budowy Nowego Centrum z końca lat 60.

PROGRAM CYKLU

14.07. godz. 18
Wykład wprowadzający w historię przekształceń przestrzennych Łodzi

20.07. godz. 18
Spacer po kampusie Uniwersytetu Łódzkiego szlakiem architektury powojennej

21.07, godz. 18
Wykład “Perły architektury PRL w Łodzi”

27.07, godz. 18
Spacer po kampusie PŁ szlakiem architektury powojennej

28.07, godz. 18
Wykład o historii Śródmieścia i planach jego przebudowy

3.08., godz. 18
Spacer po Śródmieściu szlakiem architektury powojennej

Wykłady odbywają się w ms2, ul. Ogrodowa 19

Jan Salm, Instutut Architektury i Urbanistyki PŁ. Zajmuje się problemami ochrony dziedzictwa kulturowego Łodzi oraz architekturą i urbanistyką dawnych Prus Wschodnich.

Mirosław Wiśniewski, pracownik Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Prowadzi pracownię “Mirosław Wiśniewski – Urbanistyka i Architektura”, autor poprzedniego Studium Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi.

Kurator cyklu: Łukasz Biskupski, Muzeum Sztuki

Projekt jest realizowany w ramach cyklu ms2 “Metapolis”.

pismo

20/20. Architektura Wrocławia 1990-2010

Tak niezwykłe momenty zdarzają się miastom raz na kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset lat. Po 1989 roku, a na dobrą sprawę od początku lat 90-tych XX wieku, Wrocław zaczął się zmieniać w tempie niespotykanym. Nowy ustrój, system gospodarczy i ekonomiczny były głównymi motorami zmian. Do lamusa historii odeszło planowanie centralne, a los miasta znalazł się w rękach ludzi, którzy są znacznie bliżej jego rzeczywistych problemów. Powstały samorządy, znaczenie zyskała inicjatywa ludzi, którzy chcieli na rzecz miasta działać, ale także tych, którzy mieli pieniądze, i chcieli je skutecznie pomnażać.

Zainicjowany 20 lat temu proces przyniósł wielkie zmiany w krajobrazie Wrocławia. Wraz z otwarciem na świat zachodni miasto i jego mieszkańcy zetknęli się z nowymi wzorcami, standardami i wyzwaniami i rozpoczęli trwającą nadal naukę tego, jak łączyć ‘nowe’ ze ‘starym’, jak tworzyć dobre warunki dla inwestorów i mieszkańców, jak godzić interes prywatny z pożytkiem społecznym, czyli odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest każde miasto, jak godzić sprzeczności z korzyścią dla miasta.

Jak zmienił się Wrocław w ciągu ostatnich 20 lat? Jak zmieni się w najbliżej przyszłości? Na wystawie we wrocławskim Muzeum Architektury zatytułowanej “20/20. Architektura Wrocławia 1990-2010” już od 22 czerwca będzie można zobaczyć ewolucję 20 kluczowych rejonów miasta (w sumie 150 obiektów) – od Rynku i ul. Świdnickiej, które odzyskują status salonu miasta, po poprzemysłowe okolice ul. Strzegomskiej, które stają się nowoczesnym centrum biznesu i edukacji, jak również niezrealizowane ambitne koncepcje, które angażowały władze miasta i architektów w minionych latach.

pismo

XX/XXI. Sztuki audiowizualne i nie tylko

xx_xxi_sztuki_audiowizualne_i_nie_tylkoPolecamy cykl wykładów “XX/XXI. Sztuki audiowizualne i nie tylko”, w ramach którego odbywać się będą między innymi wykłady o architekturze, filmie i nowych mediach, fotografii i nowej sztuce. Wykłady będą dotyczyć przede wszystkim architektury i urbanistyki nowoczesnej.
Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek o godzinie 18.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Program:

* 19.11.2009 – U źródeł utopii urbanistycznej – od Thomasa Moore’a do Fouriera; prowadzenie: Dorota Jędruch,

* 26.11.2009 – Między Bauhausem a konstruktywizmem – radykalne koncepcje polskiej awangardy architektonicznej; prowadzenie: Michał Wiśniewski,

* 03.12.2009 – Panoptikon – postoświeceniowe miasto jako narzędzie społecznej kontroli; prowadzenie: Dorota Jędruch,

* 17.12.2009 – Oblicza siły międzywojennej architektury dyktatur; prowadzenie: Michał Wiśniewski,

* 07.01.2010 – Ebezner Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier – trzy modele urbanistyczne XX wieku; prowadzenie: Dorota Jędruch,

* 21.01.2010 – Przestrzenie eksperymentu – architektura wielkich wystaw światowych; prowadzenie: Michał Wiśniewski.