pismo

WOJNA W EPOCE TELEWIZJI KOLOROWEJ

Michał Wiśniewski, Wojna w epoce telewizji kolorowej from Małopolski Instytut Kultury