pismo

Sacrum odzyskane? O projekcie architektonicznym kościoła w Ostródzie

Dla współczesnego architekta zaprojektowanie obiektu sakralnego jest zadaniem bodaj najtrudniejszym z możliwych, choć bywa najbardziej upragnionym. Michał Rybak podjął się zaprojektowania kościoła parafial-nego dla Ostródy. W swoim projekcie starał się połączyć niematerialną aurę sacrum z materialnymi możli-wościami mieszkańców i stylistyką okolicznej zabudowy. W jaki sposób udało mu się odzyskać utraconą współcześnie wyrazistość i głębię świątynnych wnętrz? O projekcie architekta opowiada Agnieszka Szeffel.

Sacrum odzyskane? – pdf do pobrania