pismo

Projektowanie na zmysły – Autoportret w Bunkrze Sztuki

Serdecznie zapraszamy 8 grudnia do krakowskiego Bunkra Sztuki na spotkanie poświęcone “Zmysłom / percepcji” – tematowi najnowszego numeru “Autoportretu”. O tym, jaką rolę w projektowaniu i w odbiorze zrealizowanego projektu odgrywają zmysły, jak ich hierarchia wygląda w praktyce, jakie doświadczenia dla zmysłów są dobre, a jakie nie będą rozmawiać architekt Maciej Miłobędzki (JEMS Architekci), autor tekstu W poszukiwaniu tego, co jest oraz Marcin Wicha.

Maciej Miłobędzki − architekt, współzałożyciel pracowni JEMS Architekci, z którą wiąże wszelką architektoniczną działalność od 1988 roku. Od 2008 roku prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002).

Marcin Wicha – grafik, projektant, współtwórca (wraz z Tomaszem Fryczem) pracowni Frycz i Wicha, jego rysunki pojawiają się co tydzień na łamach “Tygodnika Powszechnego” pod szyldem “Wichajster”.

Czas: 8 grudnia, godz. 18:30
Miejsce: Bunkier Sztuki, Kraków, pl. Szczepański 3a

Wstęp wolny.


Fot. J. Sokołowski

pismo

100-lecie Macieja Nowickiego

Uwadze czytelników polecamy konferencję naukową “Jubileusz 100-lecia urodzin Macieja Nowickiego”, która odbędzie się jutro w warszawskiej siedzibie SARP.

Gościem specjalnym konferencji: Marvin Malecha — dziekan College of Design na North Carolina State University w Raleigh, członek i prezes (2009) The American Institute of Architects (AIA) — najbardziej wpływowej organizacji skupiającej architektów w USA.

Ponadto w konferencji udział wezmą:
Tadeusz Barucki — wybitny specjalista i autor monografii Macieja Nowickiego
Jerzy Grochulski — prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich
Lech Kłosiewicz — profesor Politechniki Warszawskiej
Konrad Kucza-Kuczyński — profesor Politechniki Warszawskiej
Romuald Loegler — wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zbigniew Pawłowski — profesor Politechniki Warszawskiej
Marta A. Urbańska — wykładowca Politechniki Krakowskiej
Stefan Wrona — profesor i dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Miejsce: Pawilon Wystawowy SARP, ul. Foksal 2, Warszawa
Czas: 18 listopada, początek obrad o godz. 11:00

Szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj.

pismo

Między ortodoksją a kreacją

W dniach 20-21 października 2010 r. odbędzie się kolejna, druga już konferencja pt. “Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz z Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Inicjatywa ma na celu zgromadzenie konserwatorów zabytków i praktykujących architektów mających do czynienia w swojej działalności z zabytkowymi obiektami i problematyką zachowania ich historycznego kształtu.

Polecamy wszystkim zainteresowanym!

PROGRAM KONFERENCJI

pismo

OSSA 2010 Łódź pod patronatem “Autoportretu”

Informujemy, iż “Autoportret” objął patronatem warsztaty architektoniczno-urbanistyczne pod tytułem ”DEFRAGMENTACJA ULICY” połączone z otwartymi wykładami i debatą publiczną w ramach XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA 2010 ŁÓDŹ.

OSSA to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury powstałe w 1997 roku z inicjatywy studentów, których pragnieniem było poszerzenie horyzontów i nabycie doświadczenia zawodowego. OSSA stawia sobie za cel pełniejsze wykorzystanie możliwości tkwiących w młodych, pełnych zapału ludziach. W swoich szeregach skupia studentów wszystkich wydziałów architektury wyższych uczelni w Polsce. Działalność Stowarzyszenia opiera się na wymianie doświadczeń na organizowanych przez OSSA warsztatach, plenerach, konkursach i wycieczkach dydaktycznych. Jako organizacja ciesząca się dużymi osiągnięciami OSSA uzyskała poparcie władz uczelnianych oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich i Izby Architektów.

Warsztaty “DEFRAGMENTACJA ULICY” odbędą się w dniach 16-23.10 2010, równolegle z odbywającym się w Łodzi festiwalem Łódź Design.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco, a już teraz odsyłamy wszystkich zainteresowanych do bloga projektu.