pismo

Brońmy norm, normy nas bronią

Krzysztof Nawratek, Brońmy norm, normy nas bronią from Małopolski Instytut Kultury