pismo

Niezrównoważona równowaga

Damas Gruska, Niezrównoważona równowaga from Małopolski Instytut Kultury