pismo

Typographus computericus

Nowe możliwości, jakie daje nam dzisiaj m.in. technika komputerowa, pozwalają z coraz większym rozmachem myśleć o procesie projektowania strony graficznej książki. Jedynym ograniczeniem staje się wyobraźnia twórcy, którego – przynajmniej to się nie zmienia – żadna maszyna nie może zastąpić. A co ma do tego Stanisław Wyspiański? Dzięki szczególnemu podejściu do książki – którą traktował jako połączenie literackiej treści i fizycznej formy – uznawany jest za jednego z prekursorów liberatury.

pismo

Klepsydra w słowie, klepsydra cała jest

O ile pisarze liberaccy dążą do zamknięcia świata
w Księdze, dziele totalnym, o tyle poezja
konkretna stara się zawrzeć przestrzeń
i czas w jak najkrótszej formie
– w jednym słowie i kształcie,
jaki można z niego
uformować.
KLEPSYDRA
ze swoją kosmo-
logiczną symboliką stanowi
dla niej ideał łączący oba te wymiary.
A jednak nie każdy wiersz, który przybiera
szczególną postać graficzną, można zaliczyć do poezji
konkretnej. Dlaczego np. to streszczenie nią nie jest?

pismo

Pismo i tożsamość

Dwupiśmienność, jako analogia do dwujęzyczności, to nazwa, jaką Niemcy posługują się, opisując głęboko zakorzenioną w swojej kulturze tradycję wielu rodzajów pisma. Zapewne nigdzie w Europie związek między krojem pisma a kulturą nie był tak silny. Rywalizacja między rozpowszechniającą się w Europie antykwą a niemiecką frakturą osiągała wymiar religijny, polityczny, a nawet narodowy. Drogę przez meandry tego niezwykłego sporu oraz przez wszystkie czcionkowe zawijasy pokazuje nam Emiliano Ranocchi.

pismo

Wyczarować książkę

Wyczarowujemy książkę dla dzieci. Najpierw jest biała kartka, którą stopniowo zapełniamy: literami, pytaniami, kolorami; codziennością dla młodszych, skrzatami, smokami i niekoniecznie złotowłosymi księżniczkami dla starszych. Książka dla malucha musi mieć odpowiednią wagę, kształt i grubość papieru. Ma zaczarować świat dziecka, ale też uczynić z niego prawdziwego czytelnika, który obok przyjemności lektury nabierze także szacunku do przedmiotu. Lektura obowiązkowa dla osób posiadających dzieci w wieku od 4 lat w górę.

Wyczarować książkę – pdf do pobrania

pismo

Czuć się dobrze w bibliotece. Biblioteka San Giovanni w Pesaro

Tekst pokazuje, jak sprawić, aby biblioteka była miejscem przyjaznym. Nie tylko dla moli książkowych, ale też dla zainteresowanej muzyką i Internetem młodzieży czy początkujących czytelników. Dla osób poszukujących spokoju w kontakcie z książką i dla tych, którzy chcieliby o niej podyskutować z przyjaciółmi. Na przykładzie biblioteki San Giovanni w Pesaro autorka przekonuje, jak ważne dla zapewnienia przyjaznej atmosfery przy tak zróżnicowanych gustach są zarówno projekt architektoniczny jak i sama organizacja funkcjonowania biblioteki.

Czuć się dobrze w bibliotece – pdf do pobrania

pismo

Wpisać funkcję w krajobraz. Centrum konferencyjno-kontemplacyjne w tokarni

W dziale „Projekty” pomysł niezwykły. W kamieniołomie – miejscu, gdzie człowiek warstwa po warstwie wydarł ziemi jej tajemnice – miałoby powstać centrum konferencyjno-kontemplacyjne. Miejsce spotkań i zadumy, w którym w unikalny sposób można jednocześnie obcować z wytworami przyrody i intelektu ludzkiego. W takim miejscu książka „smakuje” zupełnie inaczej.

Wpisać funkcję w krajobraz – pdf do pobrania