pismo

Łaskotanie zmysłów

O karierze fińskich hali targowych, które od końca XIX wieku stanowią dominanty północnych miast, opowiada Linda Gran. Zbudowane z lokalnych materiałów, z zastosowaniem konstrukcji zaczerpniętych z brytyjskich wzorów, do dziś zachowały swe pierwotne funkcje, skutecznie stawiając czoła hipermarketom i zakusom deweloperów.


Łaskotanie zmysłów – pdf do pobrania

pismo

Narodziny metropolii

Warszawskie hale targowe z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, z których większość niestety nie przetrwała wojny, odegrały ważna rolę w procesie przekształcania miasta w metropolię. O zaangażowaniu władz miejskich w podnoszące status stolicy inwestycje, a także ryzykiem, jakie się z nimi wiązało, pisze Małgorzata Omilanowska.

Narodziny metropolii – pdf do pobrania

pismo

Plac targowy w mieście

Plac targowy swą wyjątkowość zawdzięcza m.in. oddziaływaniu na wielość ludzkich zmysłów, które w standardowych miejscach handlowych nie podlegają stymulacji. Tętniący życiem targ zapewnia kupującym anonimowość ale zarazem oferuje, często współcześnie eliminowany, kontakt z drugim człowiekiem. Shira Brand twierdzi nawet, że miejsca targowe mogą wspomóc rewitalizację podupadłych obszarów miasta i przywrócić im społeczną równowagę.

Plac targowy w mieście – pdf do pobrania

pismo

Kioskizacja

Czy kiosk może stać się sposobem na wschodnioniemiecką niemiecką depresję, motorem społecznych przemian i inkubatorem przedsiębiorczości? Międzynarodowy projekt pt. kioskizacja jest poszukiwaniem odpowiedzi na problemy mieszkańców byłej NRD.


Kioskizacja – pdf do pobrania

pismo

Geszeft iz geszeft.

Barwną kulturę handlu w sztetlach wspominają autorzy artykułu, poszukując jego obrazu w literaturze jidysz i przybliżając podstawowe terminy używane przez żydowskich handlarzy.

Geszeft iz geszeft – pdf do pobrania

pismo

Co ma but do budynku?

Czechosłowacka firma obuwnicza bat’a produkowała nie tylko wysokiej jakości buty, ale stworzyła również szereg przykładów nowatorskiej architektury. Artykuł Štefana Šlachty to opowieść o wcielaniu w życie awangardowych koncepcji założyciela firmy, Tomasa Bat’i.

Co ma but do budynku – pdf do pobrania