debaty

Nowi mieszczanie tworzą miasto

27 czerwca w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie pod tytułem „Nowi mieszczanie. Klasa: średnia. Jakość: wyższa?”, dla którego pretekstem stała się wydana w tym roku publikacja Pawła Kubickiego zatytułowana “Nowi mieszczanie w nowej Polsce”. Jest to socjologiczny raport o tym, jak nowi mieszkańcy Wrocławia, Szczecina i Krakowa definiują pojęcie „mieszczanin” poprzez obywatelskie zaangażowanie w sprawy swojego miasta.

O tym, jak „nowi” tworzą miasto i jak się to ma do „starych” mieszkańców (a są to kategorie niezwiązane ani z wiekiem, ani z faktem urodzenia w danym mieście), rozmawiali paneliści: Bożena Gierat-Bieroń – adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, Paweł Kubicki – socjolog, autor raportu, Marta Skowrońska – warszawianka, reprezentująca Projekt Miejski oraz Andrzej Zdebski – prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Dyskusję moderował Rafał Romanowski – dziennikarz Gazety Wyborczej.
Sądząc po głosach publiczności, równie interesujące jak styl życia nowych mieszczan są losy rodzin od pokoleń zakorzenionych w Krakowie. Dlaczego zniknęły z zabytkowego centrum, jak widzą swoje miasto i czy mają pomysł, jak je współtworzyć? To zapewne temat na następny raport socjologiczny.

pismo

Seminarium Autoportretu i AGH: Magdalena Staniszkis

Przedstawiamy bibliografię zaproponowaną przez prof. Magdalenę Staniszkis do seminarium, które poprowadzi 28 marca w ramach organizowanego przez Autoportret i WH AGH cyklu “Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”.

Prof. Magdalena Staniszkis
Polityka miejska okresu transformacji. Stan, diagnoza i szanse miejskiej przestrzeni na przykładzie Warszawy

Czas: poniedziałek, 28 marca 2011, godz. 12:00
Miejsce: Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, s. 21.

Wstęp wolny – zapraszamy!

Publikacje i wywiady związane z tematem – aut. M. Staniszkis:

Lekcja z ulicy Puławskiej, [w:] Krajobraz architektury Warszawy końca XX wieku, red. S. Gzel, OW TUP, Akapit-DTP, Warszawa 2002, s. 173-208.

Ład przestrzenny, miasto, plac i architektura, “Architektura i Biznes” 2003, nr 12, s. 28–32.

Prawo do przestrzeni publicznej, [w:] Przestrzeń publiczna współczesnego miasta, “Czasopismo Techniczne – Architektura” 2005, R. 102, z. 9-A, s. 281-292 [Materiały Konferencyjne – X Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Politechnika Krakowska, listopad 2005].

Le chaos Urban comme manifeste da la transition, [w:] Architectures au-delà du Mur: Berlin-Varsovie-Moscou, 1989-2009, ed. E. Berard, C. Jaquand, Editions Picard, Paris 2009, s. 123–134.

Kolonizacja przestrzeni wspólnej, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni” 2009, nr 4(29), s. 82-86.

Kultura przestrzeni, „Trzeci sektor” 2009, nr 19, s. 73-81.

Przedmieście nie, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni” 2010, nr 2(31), s. 44-49.

Do szczęścia potrzebne jest miasto, z Magdaleną Staniszkis rozmawiają Dariusz Bartoszewicz i Dorota Jarecka, “Gazeta Wyborcza” 19.07.2008, s. 17-18.

Idealne miasto, z Magdaleną Staniszkis rozmawia Joanna Bojańczyk, “Rzeczpospolita” 27.03.09.

Ponadto:

Bauman, Z. Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2010.

Dymna, E., Rutkiewicz, M. Polski Outdoor, Wydawnictwo Klucze, Warszawa 2009.

Madurowicz, M. Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

pismo

PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA – PRZYGODA NIEZWYKŁA

Jak informowaliśmy już jakiś czas temu Autoportret objął patronatem wystawę Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Dziś garść bliższych informacji na ten temat.

Wystawa jest refleksją artystów i architektów z różnych krajów nad zagadnieniem habitatu, jest próbą ponownego postawienia pytania o to, czym jest przestrzeń życiowa, co dla nas znaczy, zgodnie z jakim systemem wartości ją kształtujemy, jak zmienia się stosunek do niej pod wpływem globalnych zmian na płaszczyźnie polityki, ekonomii, zmian klimatycznych. Jeżeli kwestionujemy idee modernistów, to gdzie możemy poszukiwać innych, które byłyby godną uwagi propozycją dla czasów nam współczesnych?

Od 17 września do 31 października odwiedzając Muzeum będziemy mogli obejrzeć m.in. makietę  i film dotyczący powstania Indywidualnego Domu typOwego Roberta Koniecznego, instalację multimedialną „Studio Entrance Hall” pary fińskich artystów Lei i Pekki Kantonen, będącą wynikiem kompleksowego projektu, nad którym pracują od 2008 i który stanowi refleksję nad przestrzenią mieszkalną, czy projekt amerykańskiego studia architektonicznego Jones&Partners „Pro/Con Package Housing System” – propozycję rozwiązań architektonicznych, polegających na adaptacji zużytych kontenerów.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących wystawie – w dniu wernisażu swój wykład wygłosi Robert Konieczny, natomiast 20 września 2010 o godzinie 17:30 odbędzie się performance Lei i Pekki Kantonem PROŚBA O RADĘ – taktyki i strategie w przestrzeni domowej”.

Serdecznie zapraszamy!

pismo

PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA – PRZYGODA NIEZWYKŁA

Z radością informujemy naszych Czytelników, iż Autoportret objął patronat nad wystawą Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła zorganizowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Wystawa będzie dotyczyć habitatu jako zjawiska determinującego życie jednostki. Wernisaż już 17 września 2010.

Więcej informacji wkrótce na naszej stronie, a już teraz mogą je Państwo znaleźć pod adresem internetowym CSW.

pismo

Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Zapraszamy do lektury świeżo wydanej publikacji bezpośrednio dotykającej problematyki urbanistycznej – “Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”. Książka ukazała się jako plon interdyscyplinarnej konferencji naukowej – debaty o przestrzeni miasta XX i XXI wieku i jest zapisem wygłoszonych referatów, wykładów oraz panelowych polemik. Publikacja jest dziełem zbiorowym, poszczególne referaty zgrupowane w cztery rozdziały tematycznie wędrują od zagadnień kategoryzacji miasta, jego wartości jako jednostki przestrzennej przez percepcję przestrzeni, kończąc wreszcie na ekologiczno – krajobrazowych uwarunkowaniach funkcjonowania sytemu miasta. I tak, wśród ponad trzydziestu artykułów możemy znaleźć między innymi teksty Pawła Kubickiego o “Nowych Mieszczanach”, czyli poszukiwaniu tożsamości miejskich, Marty Chmielewskiej o rewaloryzacji przestrzeni przemysłowych, Piotra Langera o mieście salinarnym czy Marka Budzyńskiego o podstawowej wartości przestrzeni miast.
Książka pod redakcją naukową Mikołaja Madurowicza została wydana przez Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

debaty

„Myślimy przestrzeń”. Nowy cykl spotkań „Projektu Miejskiego”

W ubiegły piątek (27 maja) “Projekt Miejski” zainaugurował cykl spotkań na temat szeroko rozumianej przestrzeni: publicznej, prywatnej, naznaczonej komunikatami, przyjaznej, opresyjnej… Spotkania te są pomyślane nieco inaczej niż prelekcje, na które zapraszamy do Biblioteki Sztuki. „Myślimy przestrzeń” to moderowane rozmowy, inspirowane ciekawymi tekstami, które dołączane są w formie linków do zaproszeń zamieszczanych na stronach „Autoportretu” i „Projektu Miejskiego”.
W piątkowy wieczór Majka Sokal moderowała rozmowę o przestrzeni rozumianej jako pole działania polityki demokratycznej. Punktem wyjścia był tekst Chantal Mouffe pod tytułem „Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna”. Zarówno temat, jak i formuła spotkania spodobały się uczestnikom (przyszło około 15 osób). W gronie mieszczącym się przy okrągłym, kawiarnianym stole każdy ma okazję zapytać, dopowiedzieć, podzielić się wątpliwościami. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach w gościnnych progach Massolit Books and Café projekt zagości na dłużej.
Na zdjęciu Majka Sokal. Fot. A. Rostkowska