pismo

Autoportret 31 – Dom w Polsce

Drodzy Czytelnicy!

Wszystkich, którzy ze zniecierpliwieniem oczekują na kolejny numer naszego kwartalnika chcemy z radością poinformować, że lada chwila wyjdzie on z drukarni.

Najnowszy numer dotyka problematyki domu polskiego, zakodowanego archetypu, który kształtuje pozorna opozycja pozornej tradycji i pozornej nowoczesności ostatnich dwu dekad.

Już teraz przedstawiamy spis treści i zachęcamy Państwa do lektury!

Witold Rybczynski, Dlaczego w ogóle mieszkamy w domach

Piotr Korduba, Skazani na dwór

Michał Wiśniewski, Dom z ziemi polskiej

Aleksander Łupienko, Kamienica – historia prywatna

Dorota Jędruch, Z sobą czy u siebie

Jacek Gądecki, Sielanka przydomowa

Magdalena Staniszkis, Przedmieście nie

Paweł Jaworski, Niewidzialne przedmieścia

Piotr Winskowski, Dom u-miarkowany

Paweł Kraus, Stylistyczne puzzle

Roman Rutkowski, Real foto

Marta Raczek, Na progu domu

Anna Komorowska, Z zabawy w dom