pismo

Projektowanie na zmysły – Autoportret w Bunkrze Sztuki

Serdecznie zapraszamy 8 grudnia do krakowskiego Bunkra Sztuki na spotkanie poświęcone “Zmysłom / percepcji” – tematowi najnowszego numeru “Autoportretu”. O tym, jaką rolę w projektowaniu i w odbiorze zrealizowanego projektu odgrywają zmysły, jak ich hierarchia wygląda w praktyce, jakie doświadczenia dla zmysłów są dobre, a jakie nie będą rozmawiać architekt Maciej Miłobędzki (JEMS Architekci), autor tekstu W poszukiwaniu tego, co jest oraz Marcin Wicha.

Maciej Miłobędzki − architekt, współzałożyciel pracowni JEMS Architekci, z którą wiąże wszelką architektoniczną działalność od 1988 roku. Od 2008 roku prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002).

Marcin Wicha – grafik, projektant, współtwórca (wraz z Tomaszem Fryczem) pracowni Frycz i Wicha, jego rysunki pojawiają się co tydzień na łamach “Tygodnika Powszechnego” pod szyldem “Wichajster”.

Czas: 8 grudnia, godz. 18:30
Miejsce: Bunkier Sztuki, Kraków, pl. Szczepański 3a

Wstęp wolny.


Fot. J. Sokołowski

pismo

Niewidomi i sztuka

W przygotowywanym przez numerze poświęconym związkom przestrzeni, zmysłów i percepcji sporo miejsca poświęcamy zagadnieniom związanym z odbiorem przestrzeni i architektury przez niewidomych. Bardzo ciekawie w tym kontekście rysuje się propozycja katowickiego Muzeum Śląskiego13 października br. o godz. 10:00 odbędzie się tam bowiem konferencja pt. “Niewidomi i sztuka”.

Jest to sesja poświęcona dostępności dziedzictwa kulturowego dla osób niewidomych i niedowidzących. Wśród prelegentów znajdą się eksperci z Włoch i Polski – historycy sztuki, muzealnicy i tyflopedagodzy mający bogate doświadczenie w zakresie edukacji estetycznej i artystycznej osób niewidomych. Wykładowcy reprezentować będą zarówno środowisko muzealników, jak i tyflopedagogów, pracujących na co dzień w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i niedowidzących. Przedstawione zostaną uwarunkowania efektywnej edukacji artystycznej osób niewidomych oraz autorskie, innowacyjne rozwiązania wypracowane przez ośrodki krajowe i zagraniczne. Uzupełnieniem części teoretycznej będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję przetestować i omówić z prowadzącymi ćwiczenia proponowane podczas lekcji muzealnych.

Konferencja adresowana jest do edukatorów działających w placówkach kultury, nauczycieli, tyflopedagogów, osób niewidomych i niedowidzących oraz szerokiego grona zainteresowanych działających na rzecz osób niewidomych m.in. w organizacjach pozarządowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Panel I: Wyzwania poznania dotykowego
10.00 Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Śląskiego: otwarcie konferencji
10.10 prof. Aldo Grassini, Museo Omero: Toccare l’arte: esperienza cognitiva o fruizione estetica? Dotykać sztuki: doświadczenie kognitywne czy użytkowanie estetyczne?
10.50 dr hab. Irma Kozina, UŚ: Doświadczenie haptyczne w Muzeum Sztuki
11.10 dr Aldona Fojkis, SOSW Dąbrowa Górnicza: Funkcja wyobrażeń surogatowych w kształtowaniu rzeczywistego obrazu świata i pojęć u osób niewidomych

11.30 przerwa kawowa

Panel II: Dobre praktyki w muzealnictwie i edukacji artystycznej osób niewidomych
12.00 Andrea Socrati, Museo Omero w Ankonie: Il Museo Omero, un modello di inclusione.
Muzeum Homera, model włączenia społecznego
12.40 Leszek Jodliński, MŚ: Projekty dla niewidzących i niedowidzących w Muzeum Śląskim w Katowicach w latach 2009–2011. Próba bilansu dokonań.
13.00 Edyta Lisek-Lubaś, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: SZTUKOBRANIE (z doświadczeń Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli)
13.20 Effettoluce: Prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów oświetleniowych ścieżek zwiedzania dla niedowidzących
13.40 Dagmara Szymkowiak, SOSW Owińska: Od ogółu do szczegółu w tworzeniu makiet architektonicznych
14.00 Teresa Cwalina, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach: Dotykanie niewidzialnego (o obecności osoby niewidomej w muzeum)

14.20 przerwa obiadowa

Panel III: Warsztaty zajęciowe
14.50 Barbara Szymańska, Tomasz Strzymiński, Fundacja Audiodeskrypcja: Audiodeskrypcja – obrazy słowem malowane
15.10 Beata Grochowska, Monika Czernik, MŚ – Czym jest obraz? (grupa do 20 osób, I piętro)
Dagmara Stanosz, Melania Dyba, MŚ – Ambalaż! Ambalaż! (grupa do 20 osób, II piętro)

W tym miejscu znajdują się informacje o prelegentach biorących udział w konferencji.

Chęć udziału w konferencji należy zgłosić organizatorom za pośrednictwem formularza. Wstęp na sesję jest płatny i wynosi 20 zł. Organizatorzy proszą o przesyłanie opłat na konto MŚ: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131, w tytule płatności należy podać: Konferencja „Niewidomi i sztuka”.

Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Knapik, Dział Oświaty Muzeum Śląskiego
j.knapik@muzeumslaskie.pl
tel. 779-93-16

Przygotowano na podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora