pismo

Miastoprojektor

Polecamy Państwa uwadze inicjatywę pod nazwą Miastoprojektor. To cykl 4 otwartych spotkań poświęconych wspólnemu projektowaniu Krakowa. Głos zabrać może każdy, kto chciałby przedstawić innym swoją wizję miasta i życia w nim. Miastoprojektor to okazja, by postulaty mieszkańców, działaczy społecznych i wizjonerów skonfrontować z wiedzą ekspercką i fantazją artystów, szansa zaprezentowania śmiałych wizji dotyczących całego miasta.

Każda z czterech zaplanowanych na pierwszą edycję sesji ma swój temat przewodni, wszystkie odbędą się w trakcie trwania 3. edycji ArtBoom Festivalu. Organizatorzy proponują zająć się zagadnieniami wokół:

1. działań rzecznych (aktywizacja bulwarów, miasto frontem do Wisły, woda w mieście, zalewy, plaże, barki, balon) – 11 czerwca
2. reform komunikacyjnych (tramwaje, autobusy, parkingi, rowery, koleje linowe, chodniki) – 12 czerwca
3. zielonych inicjatyw (parki, planty, skwery, ogrody, zwierzęta) – 23 czerwca
4. interwencji przestrzennych (place, rynki, centra dzielnic, wieżowce, gentryfikacja, zabytki) – 24 czerwca

Wszystkie sesje odbędą się w siedzibie Zbiornika Kultury przy ul. Zabłocie 23 w Krakowie.

Celem spotkań jest próba wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania: jakie są problemy związane z powyższymi blokami zagadnień, jakie mogą być rozwiązania tych problemów?, jak jest? jak być powinno? co i jak udoskonalić?

Każdy, kto chciałby przedstawić swoją wizję miasta, ma do dyspozycji 10 minut na prezentację oraz mikrofon, komputer i projektor. Wszystkie propozycje prezentacji powinny być przesłane w formie krótkiego dokumentu (doc, odt, pdf) na adres mailowy organizatora krakowskiej edycji debat miastoprojektor[at]artboomfestival.pl.

Każda zgłoszona prezentacja zostanie przedstawiona przez autora.
Narzucone są jedynie: temat przewodni, ograniczenie czasu prezentacji, miejsce debaty i godzina jej rozpoczęcia

Inspiracją do zorganizowania Miastoprojektora stał się Departament Propozycji stworzony i realizowany od 2009 roku przez warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach festiwalu Warszawa w budowie.

Krakowska edycja debat powstała z inicjatywy członków Projektu Miejskiego: Marty Skowrońskiej i Tomasza Lelka przy współpracy z Magdą Mosiewicz (pomysłodawczyni formuły) i Małgorzatą Radkiewicz (Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto)

Więcej o idei powstania Miastoprojektora przeczytać można w wywiadzie z Magdą Mosiewicz przeprowadzonym dla Projektu Miejskiego.

***

O inicjatorach Miastoprojektora

Magdalena Mosiewicz – ukończyła Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydział Operatorski PWSFTViT w Łodzi; pracowała jako dziennikarka TVP Kultura; współtworzyła internetową telewizję Instytutu Teatralnego e-teatr.tv; autorka lub współautorka filmów dokumentalnych, m.in. o Pawle Althamerze, teatrze Komuna Otwock, urbanistce Magdalenie Staniszkis; kuratorka programu “Departament Propozycji” festiwalu Warszawa w Budowie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; prowadzi warszataty filmowe w ramach programów “Nowe media w małych miejscowościach” Fundacji Orange i “Biblioteka Plus” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; obecnie realizuje krótkie filmy dla polskiego pawilonu na Praque Quadriennial of Performance Design and Space i prezentację video ekspozycji stałej Muzeum Historii Żydów Polskich.

Małgorzata Radkiewicz – interesuje sie zależnościami pomiędzy człowiekiem a przestrzenia; stara sie promować rower jako miejski środek transportu; teorie zamienia w praktykę jako wiceprezeska Krakowskiego Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto; skończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie współzakładała Sekcję Socjologii Miasta KNSS UJ.

Marta Skowrońska – emocjonalnie rozdarta pomiędzy drogimi jej sercu trzema miastami: rodzinnym – Łodzią, lat studenckich – Krakowem i obecnym miejscem zamieszkania – Warszawą; ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; koordynatorka Projektu Miejskiego w roku akademickim 2009/2010; wraz z Katarzyną Zagól pomysłodawczyni i kurator konkursu dla młodych artystów i architektów Fresh Zone w ramach krakowskiego festiwalu Art Boom; obecnie współpracowniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Tomasz Lelek – architekt i aktywista miejski; ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Architektury i Urbanistyki; współorganizator “Spaceru po czarnych punktach Krakowa – czyli kicz w przestrzeni miejskiej” podczas 1. edycji Festiwalu ArtBoom; prowadzący cykl spotkań o kształtowaniu przestrzeni i partycypacji w ramach Projektu Miejskiego; jeden z członków rady programowej Zbiornika Kultury tworzonego przez Małopolski Instytut Kultury.

Na podstawie materiałów dostarczonych przez Organizatorów

pismo

Świadomi użytkownicy swojego miasta

26 stycznia 2011 r. o godzinie 18.30 w Bibliotece Sztuki Małopolskiego Instytutu Kultury odbędzie się spotkanie przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych, które poprowadzi Marta Skowrońska.

Dobre praktyki stołeczne, w tym najciekawsze inicjatywy festiwalowe, będą punktem wyjścia do rozmowy o sytuacji Krakowa…. Czy mieszkańcy stolicy Małopolski są świadomymi użytkownikami miasta? Czy instytucje pozarządowe w Krakowie mają podobne platformy promocyjno-aktywistyczne jak np. „Warszawa w Budowie”?

Twórcy festiwalu „Warszawa w budowie”, którego druga edycja odbyła się w stolicy w październiku 2010 r., za swój największy sukces uważają współpracę z miejskimi aktywistami i organizacjami pozarządowymi. To właśnie dzięki wiedzy i zaangażowaniu tych pasjonatów powstało wiele interesujących wydarzeń festiwalowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Osoby chcące wyrazić swoje zdanie, zaprezentować wizję aktywizacji środowisk pozarządowych i ożywienia współpracy z instytucjami i urzędami prosimy o kontakt z prowadzącą, aby uzyskać szczegółowe informacje (martaewa.skowronska[at]gmail.com)

Marta Skowrońska – członkini Projektu Miejskiego, kuratorka Festiwalu Sztuk Wizualnych Art Boom, obecnie współpracowniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

pismo

Street Art a komercjalizacja

Zapraszamy na spotkanie kolejne spotkanie w ramach Projektu Miejskiego, w którym udział wezmą Artur Wabik i Paweł Kubicki – tym razem dyskusja będzie dotyczyć Street Artu i grożącej mu komercjalizacji.

Street art stereotypowo postrzegany jest jako sztuka niezależna. Swoimi korzeniami wyrasta z nielegalnych działań podejmowanych przez mieszkańców ubogich dzielnic wielkich miast w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób odzyskiwali oni część skomercjalizowanej przestrzeni publicznej tym samym zaznaczając swoje miejsce w mieście. Współcześni…e jednak techniki używane przez ulicznych artystów coraz częściej wykorzystywane są w marketingu. Imitując spontaniczne działania tzw. kreatywna reklama wdziera się w kolejne przestrzenie miasta. Coraz popularniejsze staje się również wykorzystywanie sztuki ulicznej do promocji miast i poprawy ich wizerunku. Władze miejskie chętnie sięgają po nowatorskie zabiegi artystyczne do rewitalizacji przestrzeni zaniedbanych. Na ile flirt z władzami miejskimi wpływa na kondycję ulicznej sztuki? Czy komercyjny street art szkodzi czy poprawia przestrzeń wokół nas i gdzie w tym wszystkim pozostaje sztuka?

Miejsce: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27, III p.
Czas: 28 października, godz. 18:00

Paweł Kubicki – socjolog, wykładowca w Instytucie Europeistyki UJ, zajmuje się zagadnieniami z zakresu tożsamości miasta – szczególnie Krakowa. Autor książki Miasto w sieci znaczeń (Kraków 2010), członek jury konkursu Fresh Zone drugiej edycji Art Boom Tauron Festiwalu.

Artur Wabik – artysta plastyk, historyk sztuki, interesuje się głównie komiksem, pomysłodawca projektu “Komiks na Ścianach”, współautor muralu w Nowej Hucie na budynku Łaźni Nowej.

pismo

Akcja artystyczna Kiss

Wyspiański na pomniku – czy tylko ogromny, odizolowany od świata, parkingowy? Akcja artystyczna Julii Heuer, grupy Umschichten i Justyny Gryglewicz ma na celu spojrzenie z innej perspektywy na pomnik stojący przed Gmachem Głównym MNK oraz otwarcie dyskusji na temat aktualności tradycyjnej formy pomnikowej.

Jak pisze Aneta Rostkowska, „wydarzenie [to] umożliwi spojrzenie na pomnik Wyspiańskiego z innej perspektywy niż zazwyczaj – nie z dołu i z daleka, lecz z tego samego poziomu i z bliska. Pierwsza pozycja wytwarza relację podporządkowania, w obrębie której pomnik – prezentując niezmienną wizję historii – sprawuje hegemonię nad otoczeniem. W pozycji drugiej odbiorca zostaje bezpośrednio z nim skonfrontowany, dzięki czemu możliwe staje się zadanie pytania o jego osobisty doń stosunek. Z obojętnego przechodnia przekształca się on zatem w zaangażowanego uczestnika. Następuje odmonumentalizowanie pomnika oraz nabranie przezeń dialogicznego, żywego i zmysłowego charakteru. De facto każda z pozycji prezentuje odmienną wizję upamiętniania: w pierwszej jest ono dogmatycznym zaprezentowaniem na zawsze dookreślonego zbioru tez na temat historii, w drugiej natomiast jest procesem dynamicznej recepcji historii, interpretacji uwarunkowanej stanem współczesności. Artystyczne działanie ma ponadto zwrócić uwagę na pomnik stojący na uboczu i zapomniany. Jaki wizerunek Wyspiańskiego on nam prezentuje? Jak postrzegają tę rzeźbę mieszkańcy Krakowa i turyści? Czy jej tradycyjna forma przybliża nas do Wyspiańskiego, czy wręcz przeciwnie – oddala?”

16.10.2010, godz. 15.30
Wieczór panieński, warsztat dla dorosłych (w jęz. ang., zapewniamy tłum. na jęz. polski), prowadzenie Julia Heuer
Gmach Główny MNK, Sala Edukacyjna „Pod Kozami”
Liczba uczestników ograniczona!
Rezerwacja: agrajewska[at]muzeum.krakow.pl

W nawiązaniu do jednego z najbardziej znanych dzieł Stanisława Wyspiańskiego – “Wesela” z 1901 roku – wyrzeźbionemu artyście, znajdującemu się przed Muzeum Narodowym w Krakowie, zostanie zapewnione ‘towarzystwo’ w postaci panny młodej. W trakcie spotkania wykonamy dla niej oryginalną suknię ślubną. Warsztat poprzedzi prezentacja Katarzyny Szczygieł z krakowskiego Muzeum Wyspiańskiego na temat artysty i „Wesela”.

17.10.2010, godz. 13.00–16.30
Akcja artystyczna Julii Heuer, grupy Umschichten i Justyny Gryglewicz przed pomnikiem Wyspiańskiego, na parkingu przed Gmachem Głównym MNK. Zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy nie mają lęku wysokości!

17.10.2010, godz. 17.00
“Jeśli nie pomnik to co?” – panel dyskusyjny z udziałem Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie Zofii Gołubiew, założyciela grupy Umschichten Łukasza Lendzińskiego, kuratorki akcji “Kiss” Anety Rostkowskiej oraz założycielki Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana Bogny Świątkowskiej. Moderatorem spotkania będzie Katarzyna Bik.

Udział we wszystkich odsłonach projektu jest bezpłatny. Organizatorem projektu jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Całość współfinansuje Fundacja Hertie i Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie. Patronat nad wydarzeniem objął Projekt Miejski, w którym uczestniczy również Małopolski Instytut Kultury.

Julia Heuer, absolwentka Akademii Sztuki w Stuttgarcie, stypendystka Baden Württemberg Stiftung, projektuje oryginalne tkaniny i kostiumy, uprawia performance i sztukę instalacji, mieszka i pracuje w Wiedniu, www.juliaheuer.de.

Łukasz Lendzinski, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Stuttgarcie, twórca grupy artystycznej Umschichten, z którą zrealizował liczne projekty w przestrzeni publicznej, od 2010 roku prowadzi kurs „Projekt i przestrzeń” w Hochschule für Technik w Stuttgarcie, www.umschichten.de.

Justyna Gryglewicz, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zajmuje się fotografią, malarstwem, rysunkiem, video-artem, a także komiksem i projektowaniem graficznym, zwyciężczyni konkursu Sony World Photography Awards- Student Focus (Europa) oraz Międzynarodowego Konkursu “Autoportret”.

Aneta Rostkowska, doktorantka UJ, studiowała na uniwersytetach w Heidelbergu i Frankfurcie nad Menem, stypendystka Baden Württemberg Stiftung, Hertie-Stiftung i Ministra Nauki, zajmuje się sztuką współczesną i teorią sztuki, publikowała m.in. w Arteonie, Dwutygodniku, Principiach, Punkcie, Sztuce i Filozofii, Splocie i Tygodniku Powszechnym, www.parergonn.blogspot.com.

debaty

„Myślimy przestrzeń”. Nowy cykl spotkań „Projektu Miejskiego”

W ubiegły piątek (27 maja) “Projekt Miejski” zainaugurował cykl spotkań na temat szeroko rozumianej przestrzeni: publicznej, prywatnej, naznaczonej komunikatami, przyjaznej, opresyjnej… Spotkania te są pomyślane nieco inaczej niż prelekcje, na które zapraszamy do Biblioteki Sztuki. „Myślimy przestrzeń” to moderowane rozmowy, inspirowane ciekawymi tekstami, które dołączane są w formie linków do zaproszeń zamieszczanych na stronach „Autoportretu” i „Projektu Miejskiego”.
W piątkowy wieczór Majka Sokal moderowała rozmowę o przestrzeni rozumianej jako pole działania polityki demokratycznej. Punktem wyjścia był tekst Chantal Mouffe pod tytułem „Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna”. Zarówno temat, jak i formuła spotkania spodobały się uczestnikom (przyszło około 15 osób). W gronie mieszczącym się przy okrągłym, kawiarnianym stole każdy ma okazję zapytać, dopowiedzieć, podzielić się wątpliwościami. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach w gościnnych progach Massolit Books and Café projekt zagości na dłużej.
Na zdjęciu Majka Sokal. Fot. A. Rostkowska

pismo

ALTERNATIF TURISTIK w MIK-u

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Projektu Miejskiego.

Projekt ALTERNATIF TURISTIK, który został zorganizowany w kwietniu i maju 2009 roku przez CSW KRONIKA w Bytomiu, stanowił zakładające partycypację odbiorców, interdyscyplinarne przedsięwzięcie składające się z książki Indunature, wystawy, wycieczek, spotkań, koncertów, warsztatów, pikników, wypożyczalni rowerów, bezproduktywnego (?) krążenia po miejscach zapomnianych, lenistwa…

Nacisk położony został na stworzenie nowej, równoległej mapy Śląska, wykorzystującej miejsca na co dzień niezauważane, tropiącej postindustrialną architekturę oraz jej „cichych” użytkowników, a także próbę ponownego zastosowania m.in. land-artowych koncepcji Roberta Smithsona na terytorium zastanym. Oglądanie wymagało podróży po całym Górnym Śląsku. Twórców przedsięwzięcia nie trzeba było długo namawiać do działania. Od kilku lat zajmują się oni czynnie „alternatywną turystyką”, przede wszystkim za sprawą Marcina Dosia, którego książka Indunature, będąca swoistego rodzaju wizualną książką przygodową, stała się centralnym punktem projektu.

„Alternatif Turistik” po instytucjonalnym okresie działania w “Kronice” zaczął żyć własnym życiem, przedłużony m.in. dźwiękowym projektem „Drogi bez skrótów”, i będzie kontynuowany na bliżej jeszcze niesprecyzowanych, luźnych zasadach.

„Alternatif Turistik” rozpoczął zarazem długofalowy, multidyscyplinarny program „Made in Bytom” (architektura, sztuki wizualne, muzyka, moda, sporty ekstremalne, chill-out) oswajający alternatywny styl życia, strategie kulturowe dla miasta oraz kształtowanie nowej i odważnej wizji tożsamościowej Bytomia. W planach Kroniki są m.in.: plaża, gazeta, blog, pole namiotowe, lofty, postindustrialny hostel…

O projekcie „Alternatif Turistik” oraz o innych projektach “Kroniki” w przestrzeni miejskiej opowie Stanisław Ruksza. Spotkanie poprowadzą Marta Kudelska i Tomasz Lelek.

Stanisław Ruksza – historyk sztuki, kurator wystaw. Dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Autor wielu tekstów o sztuce współczesnej. Współkoordynator Klubu Krytyki Politycznej na Śląsku. Ostatnio m.in. rezydent apexart w Nowym Jorku.