pismo

Narodowa fasada

„Narodowa fasada” to taka, która wywołuje poczucie narodowej tożsamości. Jak jednak wyglądają jej losy w czasach, kiedy coraz częściej fasada traci swoje reprezentacyjne i symboliczne funkcje? Artykuł zamyka cykl publikowany na łamach „Autoportretu” od 15 numeru.

pismo

Fasada jako wydarzenie

Pierwszy artykuł z cyklu poświęconego zagadnieniu fasady, który powstał w Zakładzie Kultury Miasta Instytutu Kulturoznawstwa UAM w ramach projektu „Fasada” kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Rewers.

Fasada jako wydarzenie – pdf do pobrania