warsztaty

Lokalne safari i inne publikacje CABE

W poszukiwaniu ciekawych projektów związanych z edukacją przestrzenną natrafiłam na pełne opracowania, zawierające scenariusze zajęć, ćwiczenia, spis materiałów. Wszystkie niżej opisane publikacje są opracowane w formacie pdf. W tym tygodniu zamieszczam publikacje CABE (Commission for Architecture and The Built Environment CABE), organizacji działającej w Wielkiej Brytanii.

Neighbourhood Journeys – making the ordinary extraordinary
Każdy z 4 opisanych projektów oparty jest na innym przedmiocie – literaturze, tańcu, matematyce i geografii.

Where Will I Live?
Pomysły na 4 lekcje – założenia, cele, krótki opis ćwiczeń podstawowych i dodatkowych. Materiały dla nauczycieli geografii.

How places work?
Opracowanie pokazuje możliwości połączenia nauki o architekturze z różnymi zajęciami szkolnymi. Zawiera cenne uwagi na temat planowania i przeprowadzenia wizyty w wybranym miejscu. Proponowany podział uczniów na reporterów, kolekcjonerów i odkrywców pozwala na spojrzenie na architekturę pod różnym kątem. Projekt odpowiada na pytanie, co to jest architektura i co sprawia, że obiekt jest dobrze zaprojektowany.

Getting out there… art and design local safari guide
Opracowanie składa się z 5 części – Place, Routes, Space, Building, Public Art.

Getting out there… geography and citizenship local safari guide
Opracowanie składa się z 2 działów. Pierwszy zawiera 5 lekcji i odpowiada na pytanie: jakie jest to miejsce? Drugi to propozycja jednej lekcji na temat „jakie może być to miejsce?”

Our street: learning to see

Tematem głównym opracowania jest ulica. Uczniowie uczą się analizować jej elementy, oceniać zachodzące tam zmiany.

Ostatnia publikacja prezentuje projekt, poświęcony partycypacji dzieci i młodzieży przy projektowaniu placów zabaw:
What would you do with this space? Involving young people in the design and care of urban spaces.

CABE wydaje również kwartalnik “360° – resource“. Każdy numer zawiera propozycje zajęć szkolnych, jak również aktualne wydarzenia w edukacji przestrzennej i nowe publikacje. Wszystkie numery dostępne są w PDF na stronie internetowej.

warsztaty

Przegląd prasy branżowej

Edukacja przestrzenna coraz częściej pojawia się łamach takich pism jak “Architektura & Biznes”, czy “Architektura – Murator“. Zainteresowanie ze strony architektów jest niezwykle ważne. To oni mogą wprowadzić młodych ludzi w świat architektury, krajobrazu, relacji przestrzennych, estetyki. Idealnym rozwiązaniem byłaby współpraca między architektami, a szkołami, w celu stworzenia wspólnego programu nauczania. Tak dzieje się w wielu krajach, o czym będziemy pisać w kolejnych tygodniach. Dziś przedstawiam krótkie zestawienie artykułów, związanych z tym tematem. Jeżeli znajdziecie artykuły i informacje, które pominęłam, proszę o komentarze i uzupełnienia.

Zacznę od całkiem dawnej publikacji, która ukazała się w marcu 2001 roku, w “A&B”. Anna Palej pisała o przygotowaniu do społecznej odpowiedzialności za komfort życia w miastach. Artykuł ten miał być początkiem cyklu o relacjach “architektura + dzieci”.

W artykule “Najmłodsi z architektów”, we wrześniowym numerze “A&B” 2006, Mieczysław K. Leniartek opisał proces projektowania przez dzieci i architektów pomnika upamiętniającego wydarzenia 11. września.

W numerze listopadowym 2006 “Architektura-Murator” ukazała się relacja z międzynarodowej konferencji i warsztatów PLAYCE 2006 oraz z wystawy dla dzieci “Odczuwanie architektury”.

W dniach 27.11 do 1.12.2006 roku miały miejsca warsztaty projektowe “Miasto ogród jako wzorzec projektowania ładu przestrzeni”, realizowanego z uczniami szkoły podstawowej. Warsztaty zostały opisane w lutowym (2007) numerze “A&B”

W lutym 2009 roku w “A&B” zamieszczona została notka na temat Forum Edukacji Architektonicznej, które odbyło się 3. grudnia 2008 roku. Z tej okazji zamieszczono również artykuł Olgi Bogucewicz “O czym nie mówi się w szkole?”, w którym opisane są m.in. działania Stowarzyszenia “Wędrowni Architekci”, Stowarzyszenia Akademia Łucznica i program “Dialog z otoczeniem” opracowany przez Zofię Bisiak, Annę Wróbel i Dariusza Śmiechowskiego.

W numerze lipcowo-sierpniowym 2009 “A&B” ukazał się cykl artykułów pt. “Inna szkoła”, dotyczący edukacji architektonicznej i projektowaniu szkół. Opisana została inicjatywa “KidS-Kammer in der Schule”, w ramach której niemieccy architekci realizują warsztaty w szkołach. W tym samym numerze zamieszczono wywiad z Aleksandrą Machowiak i Danielem Mizielińskim, autorami książeczki “D.O.M.E.K”, o której już pisaliśmy. Szkoda tylko, że przy takiej okazji prowadząca wywiad nie przygotowała się i nie potrafiła wymienić żadnej inicjatywy związanej z edukacją przestrzenną w Polsce, a przecież wiemy, że takie są. O czym pisze chociażby, cytowana przez nas, Anna Cymer w Gazecie Wyborczej.

warsztaty

Edukacja architektoniczna w Polsce i w Europie

Zapraszamy do lektury artykułu Anny Cymer zatytułowanego D.O.M.E.K. dla każdego, czyli jak uczyć architektury. Porusza on temat edukacji architektonicznej w Europie i w Polsce.

Co roku w pierwszy poniedziałek października obchodzony jest Światowy Dzień Architektury. Choć hasło tegorocznego brzmiało: “Energia architektów a światowe kryzysy” (podczas organizowanych przy tej okazji debat zastanawiano się, co powinni robić architekci wobec kryzysów klimatycznego i gospodarczego), w czasie warszawskich obchodów dyskutowano na jeszcze jeden temat – konieczności rozwoju edukacji architektonicznej. Pretekstem stała się druga edycja znanej książki “D.O.M.E.K.”, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Dwie Siostry.

Artykuł ukazał się 26.10.2009 i dostępny jest w całości na stronie Gazety Wyborczej.

warsztaty

Rozmowy o architekturze

Autoportret. Warsztaty zachęca do lektury artykułu Rozmowy o architekturze, który ukazał się w najnowszym numerze Wychowania w przedszkolu (nr 9, październik 2009). Opisujemy tam przykładowe projekty z zakresu edukacji przestrzennej, możliwe do wprowadzenia w przedszkolu, m.in. projekt Małopolskiego Instytutu Kultury Oswoić przestrzeń.