pismo

Gdynia – port piękny i dobry

Gdynia pozostaje nieco w cieniu starego Gdańska i turystycznego Sopotu, a przecież jest to miasto niezwykłe. W miejscu, gdzie sto lat temu stał jedynie Dom Kuracyjny, wybudowano ogromny port. Stworzyło to niepowtarzalną okazję zaprojektowania od początku do końca całego powstającego wokół miasta: układu ulic, stylu budynków, miejscowego nazewnictwa. Efekt? Charakterystyczny gdyński genius loci, o którym nie sposób zapomnieć jeszcze długo po wyjeździe z miasta.


Gdynia – port piękny i dobry – pdf do pobrania