warsztaty

Oswoić przestrzeń w Andrychowie

oswoić przestrzeń Andrychów 12 listopada 2009 r. odbyły się ostatnie finałowe warsztaty tegorocznej edycji projektu “Oswoić przestrzeń”, w których wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Andrychowie.

Warsztaty są zwieńczeniem trwającego cały rok projektu, w ramach którego nauczycielki, p. Alina Radwan i p. Marta Bagińska-Chmura wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Małopolski Instytut Kultury, po czym opracowały scenariusz warsztatów „Patrzeć-Widzieć-Doceniać-Doskonalić”, zrealizowanych następnie z uczniami dwóch klas. Uczniowie spotkali się również ze studentkami architektury krajobrazu – Agatą Gajdek i Oleną Zapolską, które opracowały projekt zagospodarowania terenu przy szkole.

oswoić przestrzeń Andrychów 2W ramach warsztatów finałowych zrealizowany został fragment projektu przygotowanego przez studentki. Zaniedbana, nieużywana studnia została udekorowana “patchworkiem”, namalowanym wzorem, nawiązującym do jednego z profilów szkoły. Na studni została również zamontowana ławka, dzięki której miejsce to będzie mogło być wykorzystywane jako miejsce wypoczynku w czasie przerw.

warsztaty

Oswoić przestrzeń w Zabierzowie Bocheńskim

oswoic przestrzen w zabierzowie bochenskim 24 i 29 września 2009 r. odbyły się kolejne finałowe warsztaty tegorocznej edycji programu „Autoportret. Warsztaty”, w których wzięli udział uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim.

Warsztaty są kontynuacją trwającego cały rok projektu „Oswoić przestrzeń”, w ramach którego nauczycielki, p. Aneta Stojek i p. Barbara Nowak wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Małopolski Instytut Kultury, po czym opracowały scenariusz warsztatów „Podróż w ginące krajobrazy”, zrealizowanych następnie z uczniami całej szkoły. Uczniowie spotkali się również ze studentami architektury krajobrazu – Brygidą Rajcą, Magdaleną Feil i Damianem Mytychem, którzy opracowali projekt zagospodarowania terenu przy szkole.

W ramach warsztatów finałowych zrealizowany został fragment projektu przygotowanego przez studentów. Na wyasfaltowanym placu przed szkołą namalowano plansze do gier i zabaw, takich jak twister, młynek, chińczyk, szachy czy stópki do nauki tańca. Uczniowie pomagali wytyczyć miejsca dla poszczególnych plansz, a następnie nanosili farbę przy użyciu szablonów. Przygotowania te wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród wszystkich uczniów, a plansze natychmiast po zakończeniu prac stały się miejscem ich zabaw.

W październiku planowane są również warsztaty finałowe w Zespole Szkół w Andrychowie.

warsztaty

Oswoić przestrzeń w Krakowie

SP 25 w Krakowie17 czerwca 2009 roku odbyły się pierwsze finałowe warsztaty tegorocznej edycji programu „Autoportret. Warsztaty”, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie.

Warsztaty poprzedziły spotkania z architektem krajobrazu, Marcelim Łasochą, których celem było zebranie różnorodnych pomysłów dzieci na ciekawe podwórko szkolne. Po zebraniu przemyśleń uczniów, architekt opracował koncepcję zagospodarowania terenu, a następnie on i p. dyrektor Barbara Pyzik wspólnie zdecydowali, który jej element będzie realizowany w ramach warsztatów finałowych.

Wybór padł na zaniedbany skrawek terenu przy budynku, oddzielony od boisk żywopłotem. Zaplanowano w tym miejscu ogródek, w którym uczniowie będą mogli w ramach lekcji biologii lub zajęć świetlicowych sadzić i pielęgnować kwiaty, ucząc się w ten sposób szacunku do natury. Ponieważ w warsztatach brały udział dzieci z młodszych klas, zdecydowano, że zostanie przygotowana tylko jedna kwatera. Kolejne budowane będę stopniowo w przyszłym roku szkolnym. Dzieci, pod opieką prowadzących, piłowały deski, zabezpieczały je przed gniciem, wysypywały ziemię, dyskutowały o kompozycji kwiatowej, a w końcu sadziły i podlewały.

Warszaty finałowe są ostatnim etapem drugiej edycji projektu „Oswoić przestrzeń”. We wrześniu planowane są warsztaty w pozostałych szkołach partnerskich w Krakowie, Zabierzowie Bocheńskim i Andrychowie.