warsztaty

Niemiecka edukacja przestrzenna raz jeszcze

Po raz kolejny prezentuję projekty z zakresu edukacji przestrzennej, realizowane w Niemczech.

Kinderpartizipation. Schulhof Wilhelm-Hauff-Schule, to projekt zrealizowany w Darmstadt, w latach 1999-2001. Projekt zakładał przebudowę podwórka szkolnego, do udziału w której zaproszono dzieci, rodziców i nauczycieli. Opis projektu zawiera prace dzieci: analizę terenu, pomysły i życzenia, propozycje poprawy elementów istniejących, wybór najistotniejszych elementów, prezentacja, a także końcowy projekt, opracowany przez architekta.

Innym projektem, realizowanym w Darmstadt, o podobnym charakterze jest budowa placu zabaw “Kindeinsel”. Projekt został opisany w broszurce, dostępnej na stronie miasta.

Schulbauwettbewerb to projekt skierowany do szkół, które planują przebudowę, rozbudowę lub budowę budynku szkoły. Poprzez wywiady, warsztaty, budowę modeli i inne metody zbierane są informacje od przyszłych użytkowników (uczniów, rodziców, nauczycieli), które stają się wytycznymi dla architektów, biorących udział w konkursie. W konkursie w 2005 r. wzięły udział szkoły z Oppenheim, Bad Marienberg, Trewir, Alzey, Siershahn, Plaidt.

warsztaty

Lokalne safari i inne publikacje CABE

W poszukiwaniu ciekawych projektów związanych z edukacją przestrzenną natrafiłam na pełne opracowania, zawierające scenariusze zajęć, ćwiczenia, spis materiałów. Wszystkie niżej opisane publikacje są opracowane w formacie pdf. W tym tygodniu zamieszczam publikacje CABE (Commission for Architecture and The Built Environment CABE), organizacji działającej w Wielkiej Brytanii.

Neighbourhood Journeys – making the ordinary extraordinary
Każdy z 4 opisanych projektów oparty jest na innym przedmiocie – literaturze, tańcu, matematyce i geografii.

Where Will I Live?
Pomysły na 4 lekcje – założenia, cele, krótki opis ćwiczeń podstawowych i dodatkowych. Materiały dla nauczycieli geografii.

How places work?
Opracowanie pokazuje możliwości połączenia nauki o architekturze z różnymi zajęciami szkolnymi. Zawiera cenne uwagi na temat planowania i przeprowadzenia wizyty w wybranym miejscu. Proponowany podział uczniów na reporterów, kolekcjonerów i odkrywców pozwala na spojrzenie na architekturę pod różnym kątem. Projekt odpowiada na pytanie, co to jest architektura i co sprawia, że obiekt jest dobrze zaprojektowany.

Getting out there… art and design local safari guide
Opracowanie składa się z 5 części – Place, Routes, Space, Building, Public Art.

Getting out there… geography and citizenship local safari guide
Opracowanie składa się z 2 działów. Pierwszy zawiera 5 lekcji i odpowiada na pytanie: jakie jest to miejsce? Drugi to propozycja jednej lekcji na temat „jakie może być to miejsce?”

Our street: learning to see

Tematem głównym opracowania jest ulica. Uczniowie uczą się analizować jej elementy, oceniać zachodzące tam zmiany.

Ostatnia publikacja prezentuje projekt, poświęcony partycypacji dzieci i młodzieży przy projektowaniu placów zabaw:
What would you do with this space? Involving young people in the design and care of urban spaces.

CABE wydaje również kwartalnik “360° – resource“. Każdy numer zawiera propozycje zajęć szkolnych, jak również aktualne wydarzenia w edukacji przestrzennej i nowe publikacje. Wszystkie numery dostępne są w PDF na stronie internetowej.