pismo

Prawo do przestrzeni – debata

Blank white book w/path

Redakcja kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” zaprasza na debatę o prawie do miasta w praktyce.
Głośne lamenty nad katastrofalnym stanem polskiej przestrzeni dobiegają z wielu stron. Często jednak, by zaszła zmiana, brakuje języka, w którym można się porozumieć w gronie różnych stron „grających” o miasto. Narzędzi dialogu dostarcza w bardzo przystępny sposób „Anty-Bezradnik: prawo do miasta w działaniu” Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Macieja Wudarskiego (w całości dostępny w sieci: http://publica.pl/teksty/anty-bezradnik-wydany)
„Autoportret” zajmuje się przestrzenią jako fenomenem kultury, zawsze jednak wychodząc w swej refleksji od przestrzeni fizycznej. Jednak obok namysłu i refleksji ważne jest podejmowanie działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w miastach i pozwolą obywatelom odgrywać podmiotową rolę w decydowaniu o przestrzeni, która ich dotyczy, niezależnie od skali.
O prawie do miasta, partycypacji społecznej, demokracji, polityce, konfliktach i przestrzeni rozmawiać będą:
Lech Mergler (stowarzyszenie My Poznaniacy, współautor „Anty-Bezradnika”)
Paweł Hałat (stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto)
Spotkanie poprowadzi Dorota Leśniak-Rychlak (redaktorka naczelna „Autoportretu”)
13 grudnia 2013 (piątek), godz. 18.00
MOCAK, ul Lipowa 4, Kraków

WYDAWCA:
Biblioteka Res Publiki Nowej
Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 5
Publikacja jest wynikiem projektu „Anty-Bezradnik przestrzenny”
realizowanego przez Stowarzyszenie MY-POZNANIACY,
finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego