pismo

NIESAMOWITA EKOLOGIA PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

Francesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnej from Małopolski Instytut Kultury
pismo

NIEPOKÓJ CUDOWNOŚCI W EPOCE BAROKU

Alessio Bortot, Niepokój cudowności w epoce baroku from Małopolski Instytut Kultury
pismo

DOŚWIADCZENIE GRANICY

Isabella Friso, Doświadczenie granicy from Małopolski Instytut Kultury
pismo

SZALONA KATEDRA

Emiliano Ranocchi, Szalona katedra from Małopolski Instytut Kultury
pismo

NIEOCZEKIWANE SPOJRZENIE

Gabriella Liva, Nieoczekiwane spojrzenie from Małopolski Instytut Kultury
pismo

NIESAMOWITE-WYZWALAJĄCE

Krzysztof Korżyk, Niesamowite-wyzwalające from Małopolski Instytut Kultury