pismo

Seminarium Autoportretu i AGH: Magdalena Staniszkis

Przedstawiamy bibliografię zaproponowaną przez prof. Magdalenę Staniszkis do seminarium, które poprowadzi 28 marca w ramach organizowanego przez Autoportret i WH AGH cyklu “Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”.

Prof. Magdalena Staniszkis
Polityka miejska okresu transformacji. Stan, diagnoza i szanse miejskiej przestrzeni na przykładzie Warszawy

Czas: poniedziałek, 28 marca 2011, godz. 12:00
Miejsce: Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, s. 21.

Wstęp wolny – zapraszamy!

Publikacje i wywiady związane z tematem – aut. M. Staniszkis:

Lekcja z ulicy Puławskiej, [w:] Krajobraz architektury Warszawy końca XX wieku, red. S. Gzel, OW TUP, Akapit-DTP, Warszawa 2002, s. 173-208.

Ład przestrzenny, miasto, plac i architektura, “Architektura i Biznes” 2003, nr 12, s. 28–32.

Prawo do przestrzeni publicznej, [w:] Przestrzeń publiczna współczesnego miasta, “Czasopismo Techniczne – Architektura” 2005, R. 102, z. 9-A, s. 281-292 [Materiały Konferencyjne – X Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Politechnika Krakowska, listopad 2005].

Le chaos Urban comme manifeste da la transition, [w:] Architectures au-delà du Mur: Berlin-Varsovie-Moscou, 1989-2009, ed. E. Berard, C. Jaquand, Editions Picard, Paris 2009, s. 123–134.

Kolonizacja przestrzeni wspólnej, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni” 2009, nr 4(29), s. 82-86.

Kultura przestrzeni, „Trzeci sektor” 2009, nr 19, s. 73-81.

Przedmieście nie, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni” 2010, nr 2(31), s. 44-49.

Do szczęścia potrzebne jest miasto, z Magdaleną Staniszkis rozmawiają Dariusz Bartoszewicz i Dorota Jarecka, “Gazeta Wyborcza” 19.07.2008, s. 17-18.

Idealne miasto, z Magdaleną Staniszkis rozmawia Joanna Bojańczyk, “Rzeczpospolita” 27.03.09.

Ponadto:

Bauman, Z. Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2010.

Dymna, E., Rutkiewicz, M. Polski Outdoor, Wydawnictwo Klucze, Warszawa 2009.

Madurowicz, M. Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.