pismo

BATA-lia w Chełmku pod naszym patronatem

Z przyjemnością informujemy, iż “Autoportret” objął patronatem medialnym sesję naukową “BATA-lia w Chełmku”, która odbędzie się dn. 8 października br. i jest organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku przy współpracy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inicjatywy Napraw Sobie Miasto.

Jak piszą organizatorzy na stronie projektu na facebooku, “BATA-lia” to projekt naukowy skoncentrowany na zagadnieniu modernistycznej architektury i idei utopii społecznej na przykładzie miasta Chełmek i osiedla mieszkaniowego zrealizowanego przy zakładzie przemysłowym Polskiej Spółki Obuwniczej „Bata”. Zadaniem projektu jest przyjrzenie się oraz dokładne zbadanie możliwości interpretacyjnych zachowanych i archiwalnych śladów obecności idei modernistycznych w polskiej architekturze przemysłowej na przykładzie Chełmka. Pozwoli to na poszerzenie świadomości środowisk naukowych istotności zachowanego w Chełmku osiedla w kontekście historii międzywojennej architektury w Polsce. Rozpowszechnienie wiedzy i przedstawienie wyników badań podczas międzynarodowej konferencji przyczyni się do zwrócenia uwagi na zjawisko zaniedbywania nieodkrytych zabytków w niewielkich miejscowościach. Ważnym celem akcji jest także zainteresowanie regionem małopolskim, w szczególności powiatem oświęcimskim i gminą Chełmek szerszej publiczności, badaczy sztuki i architektury nowoczesnej oraz instytucji państwowych, ministerstwa kultury i potencjalnych inwestorów.

Październikowa konferencja, o której jeszcze będziemy informowali, będzie zwieńczeniem projektu. Zaproszeni na nią goście (m.in. z Krakowa, Warszawy i czeskiego Zlina) przedstawią referaty dotyczące architektury modernistycznej, a także wysłuchają wyników badań nad przyfabrycznym osiedlem w Chełmku prezentowanych przez grupę studentów.

Szczegóły podamy wkrótce, konferencja będzie otwarta dla publiczności.