pismo

Miasto na żądanie

5039

Polecamy książkę Miasto na żądanie pod redakcją Łukasza Bukowieckiego, Martyny Obarskiej i Xawerego Stańczyka wydaną nakładem Uniwersytetu Warszawskiego, której patronuje Autoportret. Publikacja jest zbiorem tekstów analizujących zagadnienia miasta i miejskości oraz sposoby funkcjonowania w jej przestrzeni. Punktem wyjścia do powstania antologii była tocząca się od kilku lat debata nad kształtem polskich miast i towarzysząca jej fala aktywizmu miejskiego.
Jak wyjaśniają redaktorzy tomu „ Miasto na żądanie przedstawia spojrzenie na fenomeny miasta i miejskości z rozmaitych punktów widzenia: socjologów, antropologów, kulturoznawców, urbanistów i przedstawicieli innych, pokrewnych dyscyplin akademickich, a także działaczy, społeczników i urzędników. Próby sformułowania teorii , diagnoz i uogólnień, nie wolne od charakterystycznych dla miejskiej sfery publicznej zażartych sporów, pozostają tu w dialogu z praktyką aktywistów, działaniami instytucji tworzących miejską politykę, codziennym doświadczeniem mieszkańców. Te trzy kategorie – aktywizmu, polityk miejskich i doświadczenia – pozwalają dostrzec, czym jest miejskość na początku XXI wieku. Tytułowe ‘żądanie’ nie oznacza przymusu obrania jednej perspektywy badawczej, a raczej stanowi zaproszenie do niespiesznej miejskiej przejażdżki, urozmaiconej licznymi przystankami”

 Więcej informacji na stronie wydawcy