debaty

Biblioteka planuje na następne 60 lat

Biblioteka Publiczna w Krynicy – Zdroju zainicjowała debatę społeczną na temat swojej nowej siedziby. Zanim zapadnie decyzja o lokalizacji nowego budynku, bibliotekarki wraz z czytelnikami rozpoczęły rozmowy z mieszkańcami miasta o ich oczekiwaniach dotyczących funkcji przyszłej biblioteki. Nowa placówka ma sprostać wyzwaniom, jakie stają przed współczesnymi bibliotekami: ma nie tylko udostępniać książki ale także edukować, integrować, angażować społecznie i kulturalnie.

Debatę zapoczątkowało spotkanie (30 października), podczas którego bibliotekarki i użytkownicy biblioteki wypracowali funkcjonalny model przeszłej biblioteki. Pracowano sprawdzoną już wielokrotnie w autoportretowych debatach metodą warsztatową. Między innymi wypisano czynności, które są lub mogłyby być wykonywane przez użytkowników i bibliotekarzy na terenie biblioteki. Okazało się, że jest ich w sumie blisko sto. A więc nie tylko wypożyczanie i czytanie książek…
27 listopada, przy okazji uroczystej sesji Rady Miasta poświęconej 65-leciu krynickiej biblioteki, zaprezentowano wstępny pomysł na siedzibę, rozpoczynając w ten sposób szersze konsultacje: z udziałem radnych miejskich i mieszkańców. Prezentacji wypracowanego na pierwszej debacie modelu miała przyjemność dokonać koordynatorka programu „Autoportret. Debaty” , Anna Miodyńska. Podczas gdy czytelnicy (nie pracownice biblioteki!) apelowali do burmistrza w sprawie nowej placówki, rozdano uczestnikom sesji ankiety z pytaniami o ich sugestie dotyczące przyszłej biblioteki.

Te działania rzeczniczce, dobrze przygotowane przez zespół biblioteki, spotkały się z dobrym przyjęciem. Bibliotekę zauważono, doceniono konieczność jej rozwoju. Teraz czas na ciąg dalszy debaty.

debaty

Co z Krupniczą?

Inicjatywa Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na tej ulicy oraz w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów). Inicjatywa jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy.
W sobotę, 22 września w Bunkrze Sztuki odbyły się konsultacje społeczne (w formie warsztatów), w których uczestniczyło ponad 20 osób. Podczas kilkugodzinnego spotkania powstały konkretne pomysły związane z ruchem kołowym i pieszym, zielenią i małą architekturą. Warsztaty poprzedziła ankieta (wypowiedziało się w niej ponad 300 osób) badająca oczekiwania i potrzeby mieszkańców, przechodniów i osób pracujących na Krupniczej i w okolicy. Rezultaty debaty społecznej, zarówno badania ankietowego jak i sobotnich konsultacji, zostaną zawarte w raporcie przygotowywanym przez MIK. Dokument ukaże się wkrótce.
Jednym z częściej zgłaszanych postulatów była reaktywacja święta ulicy Krupniczej. Jakby w odpowiedzi na tę potrzebę, po sobotnich konsultacjach, Inicjatywa zaprosiła mieszkańców i gości ulicy na Podwieczorek na Krupniczej. Część ulicy między Bagatelą a Loretańską była tego dnia zamknięta dla ruchu i zamieniła się w miejsce piknikowe – ze stołami, leżakami i poczęstunkiem.

debaty

ArtZONA w Nowej Hucie

23 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie odbyła się prezentacja wyników badań społecznych przeprowadzonych na terenie Nowej Huty oraz przedsięwzięcia pod nazwą ArtZONA. Jest to inwestycja realizowana na terenie Nowej Huty przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jako część projektu RENEWTOWN. NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ArtZONA (czyli rewitalizowany budynek Sali Tańca na osiedlu Górali) już wkrótce stanie się miejscem spotkań mieszkańców miasta
z nową sztuką i jej twórcami.
Mieszkańcy zwykle żywo reagują na wyniki badań dotyczące ich samych. Często z ich doświadczeń wynikają wnioski inne od tych, do jakich doszli badacze. W tym przypadku było podobnie. Jednak, nawet za cenę pewnego chaosu w dyskusji, warto o tych wynikach rozmawiać, zwłaszcza w kontekście nowej inwestycji, jaką jest Art.ZONA.

pismo

Seminarium Autoportretu i AGH: Ewa Kuryłowicz

Zapraszamy na czwarte, ostatnie w tym semestrze spotkanie w ramach organizowanego przez „Autoportret” i Wydział Humanistyczny AGH cyklu wykładów i seminariów „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”. Tym razem seminarium poprowadzi prof. Ewa Kuryłowicz, architekt, kierownik Samodzielnej Pracowni Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i partner pracowni APA Kuryłowicz & Associates w Warszawie.

Prof. Ewa Kuryłowicz
Pojęcia tożsamości architektury w mieście i tożsamości przestrzeni miasta jako wzajemnie uwarunkowane i dynamiczne
Klucz do zrozumienia zjawisk opisujących współczesność, na przykładzie Warszawy przełomu wieku XX i XXI

Czas: poniedziałek, 6 czerwca 2011, godz. 12:00
Miejsce: Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, s. 21

Bibliografia

Giddens, A. Nowoczesnośc i tożsamość, Warszawa 2006.

Kuryłowicz, E. Bazylika w Licheniu – jak wam się podoba?, “Architektura -murator”, lipiec 2008.

Nijakowski, L. Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.

Norberg-Schulz, Ch. Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999.

Ricoeur, P. O sobie samym jako innym, Warszawa 2005

pismo

FUTOURISM – o hybrydowych notacjach w Toruniu

Szukając wymiarów podróży wykraczających poza zakorzenione w nas myślenie o turystyce jako fizycznym procesie przemieszczania się, próbujemy zafałszować wymiar podstawowy, realny. Budujemy różne wersje „sztucznej rzeczywistości” pokazując możliwości podróżowania ścieżkami percypowania przestrzeni. Poddajemy w wątpliwość sens kupowania standaryzowanego doświadczenia – przewidywalnej przestrzeni, do której zmierzamy. Podążamy za nieopowiedzianym.


Od 31 marca do 3 kwietnia w Pokoju z kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbywały się warsztaty dla specjalistów z różnych dziedzin – designerów, architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, projektantów przestrzeni, muzyków, informatyków i artystów multimedialnych. Uczestnicy warsztatów podjęli refleksję nad TURYSTYKĄ PRZYSZŁOŚCI.

Wyniki interdyscyplinarnego artystycznego dociekania możemy obecnie oglądać w toruńskim CSW w formie trzech instalacji przestrzennych o wspólnym tytule FUTOURISM.

Nazwa ta brzmi jak awangardowy kierunek w sztuce XX wieku, który w wielkim skrócie charakteryzował się „patrzeniem w przyszłość” przy jednoczesnym odrzuceniu tradycji i przeszłości.Autorzy prezentowanych instalacji nie są jednak tak radykalni, a ich prognozy charakteryzuje raczej dowcip. W projektach turystyka wiąże się z chwilowym kaprysem i ciągłą zmianą miejsca pobytu w takim stopniu, że turystów trudno odróżnić od „tubylców”.


Warsztaty poprowadzili się Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar z Hybrid Space Lab.

Kuratorzy: Agnieszka Pindera, Daniel Muzyczuk.

pismo

Seminarium Autoportretu i AGH: Bohdan Jałowiecki

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach organizowanego przez “Autoportret” i Wydział Humanistyczny AGH cyklu wykładów i seminariów „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”. Tym razem seminarium poprowadzi prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Bohdan Jałowiecki
Obszar, przestrzeń, miejsce

Czas: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, godz. 12:00
Miejsce: Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, s. 21

Bibliografia

Ascher, F. La révolution des villes appelle un nouvel urbanisme, „Le Monde”, 18 Avril 2000.
Augé M. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, WN PWN, Warszawa 2010.
Augé M. Le métro revisité, Seuil, Paris 2008.
Certeau de M. L’invention du quotidien, Gallimard, Paris 1990.
Duchowski M. Przestrzeń publiczna w podziemiu. Kulturowy potencjał metra, (w:) Jałowiecki B., Łukowski W. Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Academica 2008.
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2001, s. 200-202
Goćkowski J., Jałowiecki B., Prace nadesłane na konkurs: „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław” jako materiał socjologiczny (w:) B.Jałowiecki (red.) Związani z miastem, Ossolineum, Wrocław 1970.
Goćkowski J., Jałowiecki B., Prace nadesłane na konkurs „Czym jest dla ciebie miasto Wrocław jako materiał socjologiczny (w:) Wojtaś J. Wrocławskie reminiscencje socjologiczne, Wydawnictwo „Silesia” Wrocław 2009.
Gravari-Barbas M., Les nouveaux loisirs créent-ils un nouvel urbanisme? „Les Actes du Festival International de Géographie” 2001.
Grésillon L., Sentir Paris. Bien-être et materialité des lieux, Ed. Quae, Paris.
Houellebecq M. La carte et le territoire, Flammarion, Paris 2010.
Libura H., Percepcja przestrzeni miejskiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa 1990.
Jałowiecki B., Okruchy miast Bohdana Jałowieckiego, Konsorcjum Akademickie, Kraków. Rzeszów, Zamość 2009.
A.Milon, L’Etranger dans la ville, PUF, Paris 1999.
Moje miejsce magiczne, przewodnik po Warszawie, Piątek Trzynastego – Wydawnictwo, Łódź 1999.
Nawratek K., Miasto jako idea polityczna, Korporacja Halart, Kraków 2008.
Paquot T., L’espace publique, La Découverte, Paris 2009.
Perec G., Espèces d’espaces, Galilée, Paris 1974.
Robin R. Mégalopolis. Les derniers pas du flanêur, Stock, Paris 2009.
Stébé J-M., Marchal H., Sociologie urbaine, Armand Colin, Paris 2010.
Tusk D. Przedmowa do pierwszej części albumu “Był sobie Gdańsk”, Gdańsk 1996.
Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.