pismo

Marginalizacja interpretacyjnej mocy kontekstu