debaty

Raport “Nowa Krupnicza”

W ramach projektu Nowa Krupnicza powstał raport z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy Krupniczej oraz ulic w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów).
Projekt Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na ulicy Krupniczej w Krakowie oraz w jej najbliższym sąsiedztwie (ulice: Czysta, Dolnych Młynów). Projekt jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy. Konsultacje na temat zmian, jakie powinny zaistnieć na tym terenie, są działaniem całkowicie oddolnym, zapoczątkowanym przez mieszkańców miasta.

debaty

Czy Kraków jest gotów do debaty na temat Błoń?

Zespół Projektu Społecznego 2012 przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jesienią ubiegłego roku przeprowadził w Poznaniu pierwszy w Polsce Sondaż Deliberatywny®. Sondaż dotyczył zagospodarowania stadionu „Lecha”. Pod koniec marca lub w kwietniu br. Zespół, koordynowany merytorycznie przez prof. Annę Gizę-Poleszczuk, wspierany przez Instytut Socjologii UJ zamierza przeprowadzić konsultacje metodą deliberatywną związane z zagospodarowaniem przez Miasto Kraków obrzeży krakowskich Błoń – jednego z największych w Europie terenów zielonych położonych w ścisłym centrum miasta.
Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy jednak od jednego, absolutnie koniecznego warunku: otwartości władz miasta i ich pełnej akceptacji dla założeń metody. Na ile warunek ten zostanie spełniony okaże się po rozmowach zespołu Projektu z władzami Krakowa.Na zdjęciu: spotkanie informacyjne na Wydziale Socjologii UJ.

debaty

Krakowianie, poznaniacy i przestrzeń publiczna

ręka plan „Publiczna wartość przestrzeni w demokratycznym państwie” to tytuł konferencji, która odbyła się w sobotę 21 listopada br. w auli Collegium Novum UJ. Prelegentami byli znani urbaniści (wśród nich osoby tak zasłużone dla rozwoju praktyk partycypacyjnych, jak prof. Krystyna Pawłowska i prof. Krzysztof Skalski) oraz członkowie organizacji zajmujących się przestrzenią publiczną Krakowa (Konfederacja „Cracovia Urbs Europaea”, „Stowarzyszenie 10 czerwca”). Szkoda, że wydarzenie nie miało właściwej dla swojej rangi promocji – uniwersytecka aula była wypełniona zaledwie w połowie.

W tym samym dniu w Poznaniu odbyły się pierwsze w Polsce konsultacje społeczne przeprowadzone metodą deliberative polls (sondaże obradowe), pod kierunkiem autora metody, prof. Jamesa Fishkina z Uniwersytetu Stanforda. Władze Poznania zapytały 150 mieszkańców miasta o ich opinię na temat przyszłości stadionu Lecha po Euro 2012. Pierwsze efekty sondażu ogłoszono po dwóch dniach w prasie.

debaty

Konopnicka, ciuchcia i ogrodnik

IMG_506614 listopada br. odbyły się warsztaty dla mieszkańców osiedla Podwawelskiego (krakowska dzielnica Dębniki). Ich celem było wypracowanie pomysłów na rewitalizację rekreacyjnej przestrzeni wewnątrz osiedla. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach programu „Szkoły dla ekorozwoju”. Warsztaty zaplanował zgodnie z zasadami opracowanymi przez Project for Public Spaces dr Tomasz Jeleński z Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Uczestnikami byli mieszkańcy osiedla, członkowie Rady Dzielnicy VIII oraz zwolennicy kreowania udanych przestrzeni publicznych: studenci architektury i członkowie stowarzyszeń związanych ze zrównoważonym rozwojem miast.

Metoda warsztatów, a także wybór terenu, który radni zaproponowali jako miejsce do zbadania, wzbudziły pewne kontrowersje wśród przybyłych na spotkanie mieszkańców. Jednak po zażegnaniu małego konfliktu poszło już gładko: przeprowadzono wizję lokalną, przepytano przechodniów i zebrano niezbędne do planowania dane. W efekcie zrodziły się pomysły na zagospodarowanie tej przestrzeni osiedlowej: usunięcie zbędnych powierzchni asfaltowych, zorganizowanie centrum osiedla, czyli „Rynku Podwawelskiego”, zainstalowanie bardziej wydajnego oświetlenia oraz wyróżnienie tzw. „landmarków”, czyli punktów charakterystycznych (pomnik Konopnickiej i zabytkowa lokomotywa na placu zabaw). Zwrócono także uwagę na możliwość ciekawej współpracy, jaką właściciel terenu osiedla, czyli spółdzielnia mieszkaniowa, mógłby nawiązać z działającą na Podwawelskim firmą ogrodniczą.