pismo

Brutal do rejestru!

Drodzy Czytelnicy!

Walka o ocalenie wyjątkowego zabytku architektonicznego brutalizmu – katowickiego dworca – trwa nadal, mimo że został już zamknięty a prace budowlane trwają.

Zachęcamy Was gorąco do podpisywania petycji skierowanej do ministra kultury, generalnego konserwatora zabytków oraz śląskiej wojewódzkiej konserwator zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków kielichów podtrzymujących strop głównej hali dworca.

Nie pozwólmy by tak cenny przykład powojennej architektury zniknął z krajobrazu Katowic!

Petycję można podpisać tutaj.

Użytkowników Facebooka zachęcamy też do przyłączenia się do grupy poświęconej obronie dworca pieszczotliwie ochrzczonego jakiś czas temu “Brutalem z Katowic”.

pismo

Między ortodoksją a kreacją

W dniach 20-21 października 2010 r. odbędzie się kolejna, druga już konferencja pt. “Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz z Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Inicjatywa ma na celu zgromadzenie konserwatorów zabytków i praktykujących architektów mających do czynienia w swojej działalności z zabytkowymi obiektami i problematyką zachowania ich historycznego kształtu.

Polecamy wszystkim zainteresowanym!

PROGRAM KONFERENCJI