debaty

Czym są Komisje Dialogu Społecznego/Obywatelskiego?

10 marca br. w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone doświadczeniom warszawskich organizacji pozarządowych, związanym z tworzeniem i funkcjonowaniem Komisji Dialogu Społecznego. Działają one, zgodnie z zapisami Programu Współpracy, w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do zadań Miasta. Komisje pełnią funkcję ciała inicjatywno-doradczego i mają otwarty charakter, co oznacza, że każda organizacja pozarządowa może wziąć udział w spotkaniu komisji.

Opowiadał o tym Piotr Todys, wieloletni uczestnik jednej z takich komisji. Być może ze stołecznych doświadczeń skorzystają krakowskie NGO i urzędnicy miejscy. Prace nad utworzeniem podobnych gremiów – w Krakowie będą się one nazywały Komisjami Dialogu Obywatelskiego – trwają .Prawdopodobnie pierwszą ukonstytuowaną komisją będzie KDO do spraw rewitalizacji Nowej Huty.