pismo

RZUT Poziomy/5 – Zmiana / Rozwój

Zachęcamy Czytelników „Autoportretu” do udziału w piątym spotkaniu z cyklu RZUT Poziomy, którego współorganizatorami
są Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi oraz klubokawiarnia Owoce i Warzywa.

Rozmowa odbędzie się w czwartek 14 czerwca, a wezmą w niej udział przedstawiciele prężnie działających ośrodków designu: Design Centrum Kielce, Design Silesia oraz Fundacja SPOT. Zaproszeni goście będą się dzielić swoimi doświadczeniami
i refleksjami dotyczącymi kształtowania świadomości wzorniczej
w Polsce; reprezentowane przez nich ośrodki kreatywności łączy wspólna misja, jednak każdy z nich realizuje ją w nieco inny sposób. Spotkanie pozwoli bliżej przyjrzeć się aktualnej kondycji polskiego designu oraz jego oddziaływaniu.
Dyskusję z zaproszonymi gośćmi poprowadzi Igor Gałązkiewicz.

Cykl RZUT Poziomy jest objęty patronatem „Autoportretu”.


RZUT Poziomy/05
Design Centrum Kielce, Design Silesia, Fundacja SPOT.
Zmiana / Rozwój

Design Centrum Kielce – nowe centrum promujące design, pragnące skupić wokół siebie najlepszych projektantów i studentów z kraju i zagranicy, by zaproponować nowe spojrzenie na wzornictwo oraz wspierać jego rozwój. Główną ideą centrum jest umocnienie i promocja ruchu łączącego sztukę i design. Działania DCK skierowane są do międzynarodowej branży designu, jak również do publiczności polskiej. DCK realizuje swoją misję w ramach Ośrodka Edukacyjno – Kulturalnego i Galerii Sztuki. Specjalizuje się w dziedzinie ceramiki; dzięki możliwościom Studia Ceramicznego designerzy i artyści z Polski i zagranicy będą mogli doskonalić tu swój warsztat.

Design Silesia – unijny projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, instytucja kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Zamek Cieszyn. Przedsięwzięcie promuje społeczną funkcję designu jako narzędzia tworzenia jego użytkownikom równych szans udziału we wszystkich dziedzinach życia.
W podejmowanych działaniach wspiera studentów, projektantów, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowiska akademickiego i samorządowców, którzy chcą wykorzystać design do wprowadzania zmian w najbliższym otoczeniu.

Fundacja SPOT – działa w interdyscyplinarnych przestrzeniach poznańskiego SPOT. Zajmuje się „edukacją poprzez sztukę”, organizując i promując warsztaty, kursy, wykłady, spotkania, dyskusje, wystawy. Wydarzenia organizowane przez Fundację SPOT. łączą różne dziedziny sztuki i proponują niekonwencjonalne sposoby ich prezentacji. Fundację tworzy grono osób zaangażowanych w promocję kultury i sztuki, które zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia ciekawych artystyczno-kulturalnych zdarzeń.

Czas: 14.06.2012, godz. 18.30
Miejsce: Klubokawiarnia Owoce i Warzywa, Łódź, ul. Traugutta 9

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

www.facebook.com/RZUTpoziomy
www.designcentre.pl
www.owoceiwarzywa.com

(Na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów)

pismo

RZUT Poziomy / 03 – Na oko. Rozmowy o projektowaniu graficznym

Z przyjemnością informujemy, że w najbliższy czwartek
(26 kwietnia) w klubokawiarni Owoce i Warzywa w Łodzi odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu RZUT Poziomy poświęconego relacjom między architekturą, designem a strategią budowania marki.
Organizatorami cyklu są Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi oraz klubokawiarnia Owoce i Warzywa, dyskusję z zaproszonymi gośćmi poprowadzi Igor Gałązkiewicz.

Spotkanie zatytułowane “Na oko. Rozmowy o projektowaniu graficznym” będzie dotyczyło grafiki użytkowej, w szczególności tej, która funkcjonuje obecnie na łódzkim rynku projektowym.
Do udziału w rozmowie organizatorzy zaprosili lokalne pracownie: Ortografika, Polkadot, Red Melon Studio oraz Grafixpol.

RZUT Poziomy / 03 – Na oko. Rozmowy o projektowaniu graficznym

Miejsce: Klubokawiarnia Owoce i Warzywa, ul. Traugutta 9, Łódź
Czas: 26 kwietnia 2012, godz. 18.30

Projekt objęty jest patronatem „Autoportretu”. Zapraszamy!

(Informacje na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów)

pismo

RZUT Poziomy 02 – No pain, no gain – spowiedź architekta

Uwadze naszych Czytelników polecamy mający się odbyć w najbliższy czwartek drugi wykład w ramach projektu RZUT Poziomy, którego organizatorami są Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi oraz tamtejsza klubokawiarnia Owoce i Warzywa, a który to projekt odbywa się pod patronatem “Autoportretu”.

Założeniem projektu RZUT Poziomy jest omówienie i analiza konkretnych zagadnień z dziedziny wzornictwa, architektury i brandingu poprzez pryzmat doświadczenia zaproszonego gościa. Formuła cyklicznych, otwartych spotkań ma pozwolić łódzkiej publiczności na częstszy kontakt z dziedzinami projektowymi.

RZUT Poziomy/02
Jan Sukiennik
No pain, no gain – spowiedź architekta. Zawiłości procesu projektowego na podstawie wybranych koncepcji.

Architekt opowie o pracy projektanta w całej swej złożoności – od blasków w postaci satysfakcji i przyjemności tworzenia aż po cienie – chwile zwątpienia, w walce z projektową materią, zawiłością i nieprzewidywalnością etapu realizacji gdzie niejednokrotnie pojawiają się choćby trudności z inwestorami czy wykonawcami. W drugiej części spotkania dyskusję z zaproszonym gościem poprowadzi Igor Gałązkiewicz.

Jan Sukiennik jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2006 roku wraz z Zofią Strumiłło-Sukiennik współtworzy młode warszawskie studio projektowe 137kilo. Z racji zainteresowań założycieli zdecydowana większość projektowanych budynków to obiekty kultury w małej i średniej skali projektowane najczęściej w stolicy- Służewiecki Dom Kultury, Dom Kultury Kadr, Klub Kultury na Saskiej Kępie. Biuro jest w trakcie realizacji zwycięskiego projektu w konkursie na Służewiecki Dom Kultury przygotowanego wraz z innym stołecznym biurem – WWAA. 137 kilo opracowuje również koncepcję aranżacji wnętrz, m.in. centrum festiwalowego Łódź Design czy warszawskiej klubokawiarni Latawiec

Czas: 15.03.2012, godz. 18.30
Miejsce: Centrum Architektury i Wzornictwa, Łódź, ul. Targowa 65.

[Na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów]

pismo

RZUT Poziomy 01 – Forma a technologia

Przypominamy o pierwszym spotkaniu z cyklu RZUT Poziomy organizowanego przez Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi, które w ubiegłym tygodniu nie mogło się odbyć. Wykład wygłosi pt. Forma a technologia wygłosi Michał Piasecki. Architekt opowie o swojej działalności konsultingowej związanej z komputerowym wspomaganiem projektowania i tworzeniem niestandardowego oprogramowania skryptów i modeli parametrycznych, umożliwiających generowanie, zarządzanie i optymalizację złożonych form. W drugiej części spotkania dyskusję z zaproszonym gościem poprowadzi Igor Gałązkiewicz.

Czas: 22.02.2012, godz. 18.30
Miejsce: klubokawiarnia Owoce i Warzywa, ul. Traugutta 9, Łódź

pismo

RZUT Poziomy pod patronatem “A”

UWAGA! Zaplanowane na 15 lutego spotkanie nie odbędzie się z powodu choroby głównego bohatera wieczoru. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych w środę 22 lutego o godz. 18:30

Z przyjemnością informujemy, iż “Autoportret” objął patronatem cykl spotkań poświęconych projektowaniu zatytułowany “RZUT Poziomy” organizowany przez łódzkie Centrum Architektury i Wzornictwa. Ideą cyklu jest omówienie i analiza konkretnych zagadnień z dziedziny wzornictwa, architektury i brandingu poprzez pryzmat doświadczenia zaproszonego gościa. Formuła cyklicznych, otwartych spotkań pozwoli łódzkiej publiczności na częstszy kontakt z dziedzinami projektowymi. Ze względu na profil działalności CAiW nie zabraknie także kwestii poświęconych zastosowaniu dziedzin projektowych w procesie wzmacniania i budowania tożsamości marki.

Organizatorzy zapraszają na pierwsze spotkanie cyklu, które odbędzie się 15 lutego w łódzkiej klubokawiarni Owoce i Warzywa.

RZUT Poziomy/01 – Michał Piasecki – Forma a technologia

Cykl wykładów “RZUT Poziomy” zostanie zainaugurowany wystąpieniem Michała Piaseckiego pt. Forma a technologia. Architekt opowie o swojej działalności konsultingowej związanej z komputerowym wspomaganiem projektowania i tworzeniem niestandardowego oprogramowania skryptów i modeli parametrycznych, umożliwiających generowanie, zarządzanie i optymalizację złożonych form.
W drugiej części spotkania dyskusję z zaproszonym gościem poprowadzi Igor Gałązkiewicz.

Michał Piasecki prowadzi działalność konsultingową w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania od 2009 roku. Tworzy niestandardowe oprogramowanie, skrypty i modele parametryczne, które umożliwiają generowanie, zarządzanie i optymalizację złożonych form. Zajmuje się interdyscyplinarnymi projektami na styku architektury, projektowania produktu i grafiki. Przed rozpoczęciem własnej działalności Michał pracował jako architekt i ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, Iaac w Barcelonie oraz Msc Adaptvie Architecture and Computation na Bartlett w Londynie.

Czas: 15.02.2012, godz. 18.30
Miejsce: klubokawiarnia Owoce i Warzywa, ul. Traugutta 9, Łódź