pismo

Kioskizacja

Czy kiosk może stać się sposobem na wschodnioniemiecką niemiecką depresję, motorem społecznych przemian i inkubatorem przedsiębiorczości? Międzynarodowy projekt pt. kioskizacja jest poszukiwaniem odpowiedzi na problemy mieszkańców byłej NRD.


Kioskizacja – pdf do pobrania