pismo

Ruch, którym jesteśmy, zawiera też ruch naszych myśli

Tim Ingold, Katarzyna Wala, Magdalena Zych from Małopolski Instytut Kultury