pismo

Inaczej o przestrzeni w komunikacji czeskich niesłyszących

pismo

Zbieżność przestrzeni i języka w językach miganych

pismo

Język i jego sobowtóry

pismo

Haus Wittgenstein. Notatki

pismo

Ku granicom języka

pismo

Neurologiczna organizacja myślenia przestrzennego i języka