pismo

Mit przestrzeni

Krzysztof Korżyk, Mit przestrzeni from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Chodzenie

Magdalena Zych, Chodzenie from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Wizytowanie przestrzeni

Anna Rumińska, Wizytowanie przestrzeni from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Pisanie jaskiniowe (cave writing)

pismo

Oko języka

pismo

Ma: pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej