pismo

Konferencja “Instytucje sztuki wobec przestrzeni publicznej”

Powołany niedawno przez warszawską ASP, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Uniwersytet Warszawski Ośrodek Badań Przestrzeni Publicznej zaprasza na konferencję „Instytucje sztuki wobec przestrzeni publicznej”.

Czas: 5 maja 2010
Miejsce: aula Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Pałac Czapskich

PROGRAM KONFERENCJI

CZĘŚĆ I – 10.00 – 13.45
Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli instytucji sztuki. Moderator – prof. Mirosław Duchowski
Konferencja prasowa – 13.00
Na pytania odpowiadać będą: paneliści: Prof. Mirosław Duchowski i Prof. Jerzy Bralczyk, przedstawiciel MKiDN, przedstawiciel władz miasta, artysta

CZĘŚĆ II – 14.30 – 17.00
Komentarze do panelu: przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel władz miasta, artysta.
Debata z udziałem wszystkich zaproszonych gości.

Konferencja ma charakter warsztatowy i poświęcona jest funkcjonowaniu instytucji sztuki wobec przestrzeni publicznej. Spróbujemy wspólnie sformułować i przedyskutować zasadnicze problemy wyzwania, jakie stoją dzisiaj przed instytucjami sztuki w kontekście rozwijającej się aktywności artystycznej w przestrzeni publicznej.

Zasadnicze wątki przewidywanej debaty to:
1. Aktualny status instytucji sztuki (w Polsce i na świecie) – czym dzisiaj są i czy są potrzebne?
2. Jak przedstawiciele instytucji sztuki definiują przestrzeń publiczną i jak widzą jej artystyczne możliwości i funkcje?
3. Jak postrzegają i oceniają ludzi artystów tworzących w przestrzeni publicznej?
4. Miejsce instytucji sztuki w hierarchii instytucjonalnej i w środowisku artystycznym.
5. Aktualne zadania (w ogóle) instytucji sztuki.
6. Możliwe zadania instytucji sztuki w odniesieniu do przestrzeni publicznej.
7. Doświadczenia i możliwości współpracy z artystami niezależnymi w przestrzeni publicznej – potencjał i zagrożenia.
8. Czy i w jakich formach przestrzeń publiczna jest reprezentowana w instytucjach sztuki?
9. Przyszłość instytucji sztuki wobec ekspansywnego rozwoju niekontrolowanej twórczości – w tym w szczególności w przestrzeni publicznej.
10. Polskie a zachodnie instytucje sztuki wobec przestrzeni publicznej– porównanie strategii i działań.
11. Czy instytucje sztuki bardziej przynależą do sfery sztuki czy do sfery instytucjonalnej? Jak jest i jak powinno być (jeśli uwzględnimy kontekst czasoprzestrzenny, w którym funkcjonują polskie instytucje sztuki)?

Udział w spotkaniu potwierdzili już przedstawiciele najważniejszych ośrodków z Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Warszawy, m.in. prof. Jerzy Bralczyk, prof. Mirosław Duchowski, Maria Anna Potocka

pismo

Od zakładu dla obłąkanych. Znamienna historia pewnej instytucji (1876-2007)

Z niezwykłego jak na XIX wieku pomysłu – zakładu dla obłąkanych stosującego terapię „przez pracę” w gospodarstwie wiejskim – przetrwał do naszych czasów rozpadający się dworek i… połatany dywan. Historia okrutnie obeszła się z tą instytucją: dwie wojny światowe i czasy komunistyczne w NRD stopniowo niszczyły zarówno jej architekturę, jak i zespół zaangażowanych pracowników. Dzieje jednej instytucji, ale znamienne dla naszej części Europy.

Od zakładu dla obłąkanych – pdf do pobrania