pismo

Łaskotanie zmysłów

O karierze fińskich hali targowych, które od końca XIX wieku stanowią dominanty północnych miast, opowiada Linda Gran. Zbudowane z lokalnych materiałów, z zastosowaniem konstrukcji zaczerpniętych z brytyjskich wzorów, do dziś zachowały swe pierwotne funkcje, skutecznie stawiając czoła hipermarketom i zakusom deweloperów.


Łaskotanie zmysłów – pdf do pobrania

pismo

Narodziny metropolii

Warszawskie hale targowe z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, z których większość niestety nie przetrwała wojny, odegrały ważna rolę w procesie przekształcania miasta w metropolię. O zaangażowaniu władz miejskich w podnoszące status stolicy inwestycje, a także ryzykiem, jakie się z nimi wiązało, pisze Małgorzata Omilanowska.

Narodziny metropolii – pdf do pobrania