pismo

PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA – PRZYGODA NIEZWYKŁA

Jak informowaliśmy już jakiś czas temu Autoportret objął patronatem wystawę Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Dziś garść bliższych informacji na ten temat.

Wystawa jest refleksją artystów i architektów z różnych krajów nad zagadnieniem habitatu, jest próbą ponownego postawienia pytania o to, czym jest przestrzeń życiowa, co dla nas znaczy, zgodnie z jakim systemem wartości ją kształtujemy, jak zmienia się stosunek do niej pod wpływem globalnych zmian na płaszczyźnie polityki, ekonomii, zmian klimatycznych. Jeżeli kwestionujemy idee modernistów, to gdzie możemy poszukiwać innych, które byłyby godną uwagi propozycją dla czasów nam współczesnych?

Od 17 września do 31 października odwiedzając Muzeum będziemy mogli obejrzeć m.in. makietę  i film dotyczący powstania Indywidualnego Domu typOwego Roberta Koniecznego, instalację multimedialną „Studio Entrance Hall” pary fińskich artystów Lei i Pekki Kantonen, będącą wynikiem kompleksowego projektu, nad którym pracują od 2008 i który stanowi refleksję nad przestrzenią mieszkalną, czy projekt amerykańskiego studia architektonicznego Jones&Partners „Pro/Con Package Housing System” – propozycję rozwiązań architektonicznych, polegających na adaptacji zużytych kontenerów.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących wystawie – w dniu wernisażu swój wykład wygłosi Robert Konieczny, natomiast 20 września 2010 o godzinie 17:30 odbędzie się performance Lei i Pekki Kantonem PROŚBA O RADĘ – taktyki i strategie w przestrzeni domowej”.

Serdecznie zapraszamy!

pismo

PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA – PRZYGODA NIEZWYKŁA

Z radością informujemy naszych Czytelników, iż Autoportret objął patronat nad wystawą Przestrzeń życiowa – przygoda niezwykła zorganizowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Wystawa będzie dotyczyć habitatu jako zjawiska determinującego życie jednostki. Wernisaż już 17 września 2010.

Więcej informacji wkrótce na naszej stronie, a już teraz mogą je Państwo znaleźć pod adresem internetowym CSW.