pismo

Autoportret dostał grant MKiDN

Z ogromną radością informujemy naszych czytelników i sympatyków, że “Autoportret” otrzymał grant w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma“. Dzięki temu mamy zapewnioną kwotę dofinansowania na lata 2012-2014, która w każdym kolejnym roku wyniesie 92.720 PLN.

Nie ukrywamy, że bardzo nas cieszy fakt, że znaleźliśmy się na trzecim miejscu w rankingu, co pokazuje jak duży kredyt zaufania nam dano. W planach na najbliższe trzy lata mamy następujące numery:

„Tożsamość w przestrzeni” 1/2012 [36]
„Uczestnictwo” 2/2012 [37]
„Ciało” 3/2012 [38]
„Wieś” 4/2012 [39]
„Przestrzenie poprzemysłowe” 1/2013 [40]
„Przestrzeń jako taka” 2/2013 [41]
„Równowaga” 3/2013 [42]
„Ograniczenie” 4/2013 [43]
„Ruch” 1/2014 [44]
„Przestrzenie wiedzy” 2/2014 [45]
„Czas” 3/2014 [46]
„Człowiek w sieci” 4/2014 [47]

Zostańcie z nami!
Redakcja “Autoportretu”

pismo

Autoportret received a grant from the IVF

It is a great pleasure for us to inform you that “Autoportret” has received a financial support from the International Visegrad Fund within the “Small Grants” programme. Our application concerned issue no. 4[36]/2011 which is provisionally titled “Identity in space” and will be devoted to the ways in which broadly understood identity of the inhabitants of East-Central Europe has been rendered in space and architecture after 1989. The issue is to be published at the turn of 2011 and 2012 and our partners in this project are Magyar Épitészeti Múzeum (Hungarian Museum of Architecture in Budapest), a Prague-based magazine „Zlatý řez” and Spolok architektov Slovenska (Slovak Architects Association) in Bratislava.

“Identities in space” will be the fifth issue in the history of our magazine which received a support from the IVF, the four previous publications were “Around Functionalist Architecture”, “Organic Architecture”, “Death in Central Europe”, and “Imagining Nations”.

pismo

Autoportret otrzymał grant z IVF

Z przyjemnością informujemy, iż “Autoportret” otrzymał dzisiaj wsparcie z International Visegrad Fund w ramach programu “Small Grants”. Aplikacja przez nas złożona dotyczyła numeru 4[36]/2011, który nosi roboczy tytuł “Tożsamość w przestrzeni” i ma dotyczyć sposobów odzwierciedlania w przestrzeni i architekturze szeroko pojętej tożsamość mieszkańców krajów Europy Środkowej po roku 1989. Numer ukaże się na przełomie 2011 i 2012 roku, a naszymi partnerami przy jego wydaniu są Magyar Épitészeti Múzeum (Węgierskie Muzeum Architektury w Budapeszcie), wydawane w Pradze czasopismo “Zlatý řez” oraz Spolok architektov Slovenska (Stowarzyszenie Słowackich Architektów) w Bratysławie.

“Tożsamość w przestrzeni” będzie już piątym w historii “Autoportretu” numerem wydanym dzięki wsparciu IVF. Poprzednie to: “Wokół funkcjonalizmu”, “Architektura organiczna”, “Śmierć w Europie Środkowej” oraz “Wyobrażanie narodów”.

pismo

Konkurs dotacyjny MKiDN – dyskusja

Przekazujemy komunikat dotyczący dyskusji w sprawie wyników konkursu na dotacje dla czasopism za rok 2011.

###

Fundacja Schumana zaprasza do udziału w spotkaniu na temat sytuacji pism niszowych w Polsce.

Czas: czwartek, 17 marca 2011 roku, godz. 15.00
Miejsce: Al. Ujazdowskie 37/5, Warszawa.

Ożywiona dyskusja, która wyniknęła w środowisku dziennikarskim po opublikowaniu wyników konkursu Ministerstwa Kultury dotyczących przyznania dotacji na wydawanie kolejnych numerów publikacji, skłania do odpowiedzi na pytania:

– Czy i komu w Polsce potrzebna jest prasa niszowa?
– Czy interesy pism niszowych są dobrze reprezentowane?
– Czy rozwiązaniem problemów pism niszowych mogłoby być uregulowanie prawne/ustawa, czy może istnieją inne formy zapewnienia sprawnego funkcjonowania środowiskom pism nie-mainstreamowych?

Do udziału w spotkaniu, które moderuje Igor Janke, zapraszamy przedstawicieli pism niszowych. Chcemy, aby dyskusja przyczyniła się do zaproponowania realnych rozwiązań, a w dalszej perspektywie przekazania konkretnych projektów politykom.

Sugestie dotyczące spotkania oraz potwierdzenia obecności proszę kierować do 14 marca na adres poczta[at]schuman.org.pl.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa, PL
Tel.: +48 22 621 21 61
Fax: +48 22 629 72 14

pismo

List otwarty Fundacji Otwarty Kod Kultury

Drodzy Czytelnicy „Autoportretu”!

Nie tak dawno ogłosiliśmy pomyślną dla naszego kwartalnika wiadomość o otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia Artystyczne, priorytet Czasopisma, dzięki któremu będzie możliwe przygotowanie czterech kolejnych numerów „Autoportretu”. Jakkolwiek nadal cieszymy się z tej wiadomości, mamy świadomość dyskusji, która rozpoczęła się wraz z chwilą ogłoszenia wyników przez Ministerstwo.

W 2010 roku sami byliśmy zmuszeni do walki o przetrwanie w związku z negatywną decyzją recenzentów Ministerstwa podjętą w ramach ubiegłorocznego naboru i w związku z tym mamy świadomość tego, w jakiej sytuacji znalazły się redakcje, którym nie powiodło się w tym roku, zwłaszcza zaś te, dla których minister nie był już w stanie wygospodarować rezerw finansowych.

Odnotowujemy tę sytuację z zaniepokojeniem, ponieważ mamy świadomość tego, że dopóki nie zostaną wypracowane sprawne mechanizmy finansowania czasopism, sytuacja będzie się powtarzać z roku na rok, jesteśmy ponadto przekonani, że w obecnej sytuacji polskie czasopisma kulturalne, niezależnie od światopoglądowego profilu czy posiadania dofinansowania, powinny mówić solidarnym głosem w sprawie sposobu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. Dlatego też chcielibyśmy odnieść się do eksperckiego głosu w dyskusji, mianowicie do ogłoszonego parę dni temu listu otwartego zarządu Fundacji Otwarty Kod Kultury zajmującej się m.in. prowadzeniem ważnego dla wszystkich redakcji wortalu Witryna Czasopism i Katalogu Czasopism.

Jako uważni obserwatorzy polskiego rynku czasopism kulturalnych, niezwykle bogatego zarówno pod względem ilości tytułów, jak i oferty treściowej, działaczy FOKK zauważają kilka istotnych kwestii wymagających dyskusji i rozważenia na wspólnym forum ministerstwa i przedstawicieli czasopism:

1. definicja czasopisma kulturalnego wymaga faktycznie przepracowania i dłuższego zastanowienia: wskazywany przez Konrada C. Kędera i Agnieszkę Kozłowską sposób podziału nie jest oczywiście modelem ostatecznym, ale na pewno dałoby się stworzyć taką siatkę kategorii, która usunęłaby konflikt interesów pomiędzy czasopismami literackimi a czasopismami np. poświęconymi designowi − kategoria „czasopisma kulturalnego” okazuje się coraz bardziej nieoperacyjna i w ramach toczonej dyskusji stanowi podstawę do zupełnie niepotrzebnego kwestionowania przyznanych dotacji. Sam termin „wydarzenie artystyczne” też jest mało fortunny w odniesieniu do czasopism, ale to akurat jest już naszym zdaniem kwestią kosmetyki.

2. problem wkładu własnego to bolączka wszystkich − dotyczy zarówno tych, za którymi stoi fundacja, jak i instytucja finansowana w jakikolwiek sposób z budżetu państwa lub jednostki terytorialnej. Czy naprawdę zasada „kto już ma, temu będzie dodane” musi być naczelną ideą organizującą konkurs, eliminującą z niego już na starcie przedsięwzięcia, które mogłyby przynieść równie interesujący efekt, co w przypadku przedsięwzięć dysponujących lepszym budżetem. Faktycznie, przemyślenia na nowo wymagają również zasady kwalifikowania poszczególnych rodzajów kosztów ponoszonych przez redakcje.

Jasne jest, że mecenat państwa powinien mieć swoje granice, całkowite finansowanie funkcjonowania czasopism z budżetu państwa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Niemniej, wprowadzenie bardziej klarownych mechanizmów, bez generowania dodatkowych kosztów, pozwoliłoby na ustabilizowanie sytuacji wielu redakcji oraz zachowanie niezwykłego dziedzictwa jakim jest polskie czasopiśmiennictwo, przy jednoczesnym odbudowaniu zaufania pomiędzy ministerstwem a wydawcami poszczególnych czasopism.

Redakcja “Autoportretu”

pismo

Autoportret zdobył dofinansowanie

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele Autoportretu!

Z radością informujemy, iż “Autoportret” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wydarzeń artystycznych (Priorytet 5 – Czasopisma). Uzyskana kwota dofinansowania, przyznana na rok 2011, pozwoli nam na przygotowanie dla nas czterech zapowiadanych numerów naszego kwartalnika – pierwszy z nich, numerowany podwójnie wraz z numerem 4/2010 ukaże się do końca marca, pozostałe zaś w trzymiesięcznych odstępach.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować Wam wszystkim za wsparcie, którego udzieliliście nam w ubiegłym roku wykupując prenumeraty lub nabywając kolejne numery oraz dokonując wpłat na nasze konto. Bez Was na pewno byśmy nie przetrwali.

Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby kolejne numery były jeszcze lepsze i dostarczały jeszcze więcej inspirujących materiałów. Zostańcie z nami!

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Redakcja “Autoportretu”