pismo

OTWARTE ZAGRODY

Z przyjemnością informujemy, iż “Autoportret” po raz drugi objął patronatem medialnym projekt “OTWARTE ZAGRODY”.

Projekt odbywa się 19 września w Rodakach (powiat olkuski) oraz w podlaskiej Żeszczynce. Zgodnie z głównymi założeniami ma on na celu wzmacnianie świadomości znaczenia ochrony dziedzictwa i środowiska naturalnego oraz  ładu przestrzennego wsi, integrację społeczności lokalnych wokół tematu kultury i dziedzictwa (szczególnie zabytkowej architektury wiejskiej), zrównoważony rozwój społeczności wiejskich, promocję historycznych wsi, promowanie idei europejskich.

Podczas Festiwalu otwarte są prywatne, zabytkowe zagrody wiejskie, w których mieszkańcy organizują kameralne wydarzenia kulturalne bądź edukacyjne. W ramach Festiwalu odbędzie się również szereg warsztatów edukacyjnych, głównie wokół tematu ginących zawodów i historycznych rzemiosł budowlanych.

Poza aspektem typowo promocyjnym celem wydarzenia jest wzmocnienie więzi mieszkańców z sąsiadami, a także pogłębienie odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe.

Projekt jest dziełem Fundacji Dziedzictwo dla Przyszłości. Zaprasza ona do współpracy historyczne wsie, które cechuje odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, kreatywne podejście do własnego dziedzictwa kulturowego oraz wrażliwość na problemy społeczne.

Projekt objęty został m.in. patronatami honorowymi UNESCO i INTBAU. Festiwal odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wkrótce kolejne szczegóły, a już teraz zapraszamy na stronę projektu.