pismo

Narodowa fasada

„Narodowa fasada” to taka, która wywołuje poczucie narodowej tożsamości. Jak jednak wyglądają jej losy w czasach, kiedy coraz częściej fasada traci swoje reprezentacyjne i symboliczne funkcje? Artykuł zamyka cykl publikowany na łamach „Autoportretu” od 15 numeru.

pismo

Poza fasadą, czyli inna forma komunikacji

Fasada – wiadomo – to wizytówka budowli. Tak jak na drugiego człowieka patrzymy przez jego twarz, tak na budynki właśnie przez fasady. Skąd zatem chęć wyjścia „poza”? Współcześnie coraz częściej musimy polegać na rozmaitych „fasadach” (np. reklamach), aby poradzić sobie z zalewem informacji. Nie lubimy jednak, kiedy się nami manipuluje, podtykając nam pod nos rozmaite schematy. Stąd właśnie potrzeba powrotu do naturalności i spontaniczności.

Poza fasadą – pdf do pobrania

pismo

Fasada jako wydarzenie

Pierwszy artykuł z cyklu poświęconego zagadnieniu fasady, który powstał w Zakładzie Kultury Miasta Instytutu Kulturoznawstwa UAM w ramach projektu „Fasada” kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Rewers.

Fasada jako wydarzenie – pdf do pobrania