pismo

Obcowanie z materią

Ewa Klekot, Obcowanie z materią from Małopolski Instytut Kultury