pismo

Osmoza

Trincas, pisu from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Chodzenie

Magdalena Zych, Chodzenie from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Hansenów kurs na utopię

Filip Springer, Hansenów kurs na utopię from Małopolski Instytut Kultury
debaty

Dzielnice liczą na budżet partycypacyjny

hands-jpeg-tiny1-200x112W okresie od stycznia do grudnia 2013 r Pracownia Obywatelska realizuje pilotaż wprowadzania budżetu partycypacyjnego w krakowskich dzielnicach. Stąd tytuł przedsięwzięcia – Dzielnice się liczą !. Partnerem projektu, obok Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, jest łódzkie Centrum Opus. Projekt finansowany jest z grantu Fundacji im. Stefana Batorego. MIK wspiera działania Pracowni poprzez uczestnictwo w Radzie Programowej projektu.
W trzech krakowskich dzielnicach (VII Zwierzyniec, VI Bronowice oraz IV Prądnik Biały) już w połowie maja rozpocznie się cykl konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć środki z budżetu partycypacyjnego.

debaty

Nowa Krupnicza – ciąg dalszy

nowa krupniczaAktywność mieszkańców związana z ulicą Krupniczą (oraz ulicami sąsiednimi) rozpoczęła się wiele miesięcy temu. MIK wspiera tę inicjatywę, poczynając od konsultacji społecznych zakończonych raportem z konsultacji. Prezentacja i dyskusja nad tym dokumentem odbyła się 15 marca br. w Artetece (Małopolski Ogród Sztuk). Kolejnym krokiem było spotkanie w Wydziale Rozwoju Miasta, w którym, obok dyrektora Wydziału, udział wzięli przedstawiciele Referatu ds. Rewitalizacji oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Podczas tego spotkania omawiano propozycje, które pojawiły się w raporcie. Były to, między innymi: wyłączenie pewnych odcinków ulicy z ruchu, zagospodarowanie placu ks. Kuznowicza (przed szpitalem im. Dietla), oraz częściowe otwarcie podwórek na tyłach kamienic. Punkty widzenia – „miejski” i „społeczny” – można śledzić na blogu projektu „Nowa Krupnicza”.
Ponieważ działka , na której znajduje się plac przed szpitalem im. Dietla, nie należy do Urzędu
Miasta, Wydział Rozwoju Miasta umówił spotkanie z przedstawicielem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (właściciela działki), Dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Tomaszem Turajem, w celu omówienia możliwości udostępnienia tego terenu dla inicjatyw mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 maja.

debaty

Pomysł Poziomkowej Polany

1 grudnia odbyło się spotkanie gromadzące sympatyków Poziomkowej Polany – oddolnej inicjatywy mieszkańców okolic ulic Krasickiego/Spiskiej/Długosza. Spotkanie miało formę debaty na temat zagospodarowania terenu zielonego na rogu ulic Spiskiej i Przedwiośnie. Inicjatywę koordynuje stowarzyszenie Obywatel Mama. W sobotnie przedpołudnie do Domu Kultury Podgórze (który użyczył swojej przestrzeni) przybyło ponad 20 osób. Wspólnie zastanawiali się nad tym, jak zagospodarować 10-arowy, dziś zarośnięty i nieprzyjazny, teren. Miejsce to już niedługo, po wybudowaniu w najbliższym sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, będzie jednym z nielicznych terenów w okolicy odpowiednim do zabaw z dziećmi czy rodzinnych pikników. Zaplanowane na trzy godziny spotkanie toczyło się bardzo dynamicznie: miało swój akcent edukacyjny (prezentacje architekta krajobrazu i pracowni Żywych Form Ogrodowych) oraz warsztatowy (praca w grupach twórczych nad konkretnymi pomysłami dla tego miejsca).
Poziomkowa Polana jest kolejną oddaloną inicjatywą społeczną na rzecz zagospodarowania konkretnych obszarów naszego miasta. Podobnie jak Inicjatywa Nowa Krupnicza proponuje mieszkańcom zaangażowanie w proces planowania zanim dojdzie do konfliktu, który często pojawia się gdy obywatele dowiadują się o podjętych przez urzędników decyzjach dotyczących przestrzeni publicznych.
Spotkanie konsultacyjne moderowały: Ewa Chromniak (Biuro Inicjatyw Społecznych) i Anna Miodyńska (MIK).