pismo

Utrata tożsamości

Anna Dobrucka, Utrata tożsamości from Małopolski Instytut Kultury