pismo

Nowe spojrzenie na demokrację. Z Chantal Mouffe rozmawia Markus Miessen

Nowe spojrzenie na demokrację – z Chantal Mouffe rozmawia Markus Miessen from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Partycypacja i partycypacja

Z przyjemnością informujemy, że najnowszy numer „Autoportretu” jest już
w sprzedaży. Przedstawiamy okładkę oraz spis treści numeru.

 

 

Autoportret
2[37]/2012
Partycypacja i partycypacja

więcej »

pismo

Myślimy przestrzeń: spotkanie pierwsze

Czym jest przestrzeń publiczna? Komu potrzebny jest podział na przestrzeń publiczną i prywatną? W jaki sposób przestrzeń konkretna przekształca się w abstrakcyjną (komunikacyjną)?

“Myślimy przestrzeń” to cykl spotkań konwersatoryjnych wokół różnych refleksji, stanowisk i modeli dotyczących fenomenu przestrzeni. Spotkania te – oprócz możliwości poznania tychże ujęć – dają okazję do krytycznej analizy dotychczasowych sposobów myślenia o przestrzeni oraz wypracowania nowych jej koncepcji. Mają także stworzyć okazję do zgłębiania zawiłych relacji pomiędzy przestrzenią, a jednostkami, w szczególności zaś tego, jak przestrzeń i ludzie wzajemnie na siebie oddziałują oraz jakie związki zachodzą między jednostkowymi doświadczeniami, a przestrzenią jako taką.

Czas: czwartek, 27 maja 2010, godz. 18:00
Miejsce: Massolit Books and Cafe, ul. Felicjanek 4, Kraków

Organizatorzy spotkania, Fundacja SPLOT i Projekt Miejski, proponują lekturę następujących tekstów:

1. Ch. Mouffe: Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka
demokratyczna – tekst dostępny tutaj;

2. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie
spektaklu
, tłum. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy 2006, stamtąd:
rozdział VII “Zagospodarowanie terytorium”

Jako literaturę uzupełniającą proponują natomiast numery 21 (Przestrzenie prywatne) i 22 (Przestrzenie władzy) kwartalnika “Autoportret”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności studentów i studentki, doktorantów i doktorantki, działaczy i działaczki organizacji społecznych i kulturalnych, architektów i architektki oraz urbanistów i urbanistki.

Spotkanie poprowadzi Majka Sokal – socjolożka, politolożka, współorganizatorka Festiwalu Kultura dla Tolerancji oraz innych licznych projektów i spotkań kulturalno-społecznych, związana z Massolit Books.